Tổng Bí thư Thoong-lun Xi-xu-lít được bầu làm Chủ tịch nước CHDCND Lào
Tân Chủ tịch nước CHDCND Lào Thông-luông Xi-xu-lít phát biểu nhậm chức. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào.
Với số phiếu 161 (98,77%) trên tổng số 163 đại biểu quốc hội có mặt tại kỳ họp, đương kim Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI, đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít đã được bầu làm Chủ tịch nước CHDCND Lào nhiệm kỳ 2021-2025.

Trước đó, ngay sau lễ khai mạc, Quốc hội Lào đã bầu đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản làm Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào diễn ra từ ngày 22 đến 26-3-2021. Tại kỳ họp lần này, vấn đề nhân sự, kiện toàn bộ máy Chính phủ và các cơ quan tư pháp được xếp vào chương trình nghị sự hàng đầu. 

Trong 5 ngày nhóm họp, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào sẽ thông qua báo cáo kết quả bầu cử và kiểm tra tư cách các đại biểu Quốc hội khóa IX; Thảo luận và thông qua cơ cấu tổ chức và nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Nhà nước và Chính phủ; Thảo luận và thông qua Báo cáo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9, kế hoạch ngân sách 5 năm tới (2021-2025); Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao; Thảo luận và thông qua việc tổ chức và thực hiện kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Cơ quan Tổng Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ; Thảo luận và thông qua Kế hoạch tổng thể 5 năm của Quốc hội khóa IX cũng như kế hoạch của Quốc hội trong việc ban hành và sửa đổi các luật trong 5 năm tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất