Công bố các giải pháp, đề tài, tác phẩm đoạt Giải thưởng sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh) ) - Cơ quan Thường trực Giải thưởng sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023 tại buổi họp báo.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh) ) - Cơ quan Thường trực Giải thưởng sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023 tại buổi họp báo.

Giải thưởng sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 được xét tặng trên 7 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế); Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh); Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước); Lĩnh vực 4 (truyền thông); Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật); Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật); Lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo).  

Qua thực hiện công tác truyền thông, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo đóng góp cho sự pháp triển của Thành phố, đến ngày 31-3-2023, Ban Tổ chức Giải thưởng đã tiếp nhận được 191 hồ sơ của các tác giả (nhóm tác giả) đăng ký tham gia giải thưởng, trong đó: Lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế) có 16 hồ sơ; Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh) có 9 hồ sơ; Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước) có 39 hồ sơ; Lĩnh vực 4 (truyền thông) có 16 hồ sơ; Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật) có 21 hồ sơ; Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật) có 52 hồ sơ; Lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo) có 38 hồ sơ.

Tại vòng sơ khảo, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã họp, cho ý kiến nhận xét, đánh giá công khai, khách quan từng hồ sơ và đã đề xuất cơ quan phụ trách 7 lĩnh vực chọn ra 59 giải pháp, đề tài, tác phẩm đạt từ 75 điểm trở lên để trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp thành phố và Ban Tổ chức Giải thưởng.

Tại vòng chung khảo, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp thành phố đã xem xét, trình Ban Tổ chức Giải thưởng xét và quyết định chọn ra 58 giải pháp, đề tài, tác phẩm đoạt giải, cụ thể như sau:

- Lĩnh vực 1 (Phát triển kinh tế): có 5 giải pháp đoạt giải (1 giải nhì, 4 giải ba), gồm có 5 tập thể.

- Lĩnh vực 2 (Quốc phòng, an ninh): có 5 giải pháp đoạt giải (1 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba), gồm có 5 tập thể.

- Lĩnh vực 3 (Quản lý nhà nước): có 15 giải pháp đoạt giải (2 giải nhì, 13 giải ba), gồm có 14 tập thể và 1 cá nhân.

- Lĩnh vực 4 (Truyền thông): có 4 giải pháp đoạt giải (2 giải nhì, 2 giải ba), gồm có 4 tập thể.

- Lĩnh vực 5 (Văn học nghệ thuật): có 9 tác phẩm đoạt giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba), gồm có 3 tập thể và 6 cá nhân.

- Lĩnh vực 6 (Khoa học kỹ thuật) có 10 đề tài đoạt giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải ba), gồm có 10 tập thể.

- Lĩnh vực 7 (Khởi nghiệp sáng tạo) có 10 giải pháp đoạt giải (3 giải nhì, 7 giải ba), gồm có 10 tập thể.

UBND TP. Hồ Chí Minh dự kiến trao giải vào lúc 18g00 ngày 8-9-2023, tại Nhà hát Thành phố, số 7 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất