Ban Tổ chức Trung ương khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng BIDV; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và bí thư một số chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng BIDV.

Đảng bộ BIDV là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với 11.213 đảng viên sinh hoạt tại 248 tổ chức đảng (số liệu tính đến 31-7-2023). Trong đó có các loại hình: đảng bộ bộ phận (13), chi bộ trực thuộc (32); đảng bộ cơ sở (128), chi bộ cơ sở (75). Trên cơ sở các văn bản Điều lệ Đảng, Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng gắn với việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, các quy định, quy chế của Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc vận dụng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực để tổ chức quán triệt, học tập và làm rõ những điểm mới trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy BIDV đã nghiên cứu, cụ thể hóa, đưa vào nội dung nghị quyết đại hội các nhiệm kỳ; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ và hằng năm; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng; ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác năm và một số nghị quyết chuyên đề. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn và nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, góp phần làm cho việc thi hành Điều lệ Đảng được thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ BIDV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Cụ thể: Các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương được Đảng ủy BIDV cụ thể hóa thành nghị quyết, quy định, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn để tổ chức thực hiện; phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, tăng cường; công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện.

Công tác dân vận của Đảng có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực, sâu sát cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước đã tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao ý thức tự lực, tự cường, phát huy tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh doanh của đơn vị.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được chú trọng gắn với các giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Kết quả từ năm 2011 đến nay, đã kết nạp 3.338 đảng viên, trong đó: cán bộ trẻ dưới 30 tuổi là 1.085 đảng viên, chiếm 32,5% số lượng đảng viên được kết nạp. Tại thời điểm 15-5-2023, tổng số đảng viên Đảng bộ BIDV là 10.929 đảng viên, trong đó đảng viên có trình độ đại học và trên đại học là 10.742, chiếm 98,28% tổng số đảng viên.

Đảng ủy BIDV quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; chú trọng việc kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu đơn vị. Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy BIDV đã kiểm tra, giám sát 103 chi, đảng bộ (kiểm tra 51 cuộc, giám sát 52 cuộc) và kiểm tra, giám sát 102 đảng viên là bí thư cấp ủy trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao (kiểm tra 50 đảng viên, giám sát 52 đảng viên). Các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện 543 cuộc kiểm tra, giám sát chi, đảng bộ và 691 đảng viên là bí thư, phó bí thư chi bộ. Qua đó, đã giúp cấp ủy đánh giá sát, đúng tình hình hoạt động của tổ chức đảng, kịp thời chỉ đạo, khắc phục yếu kém, khuyết điểm, xử lý vi phạm, bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đức Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã cung cấp thêm thông tin về tình hình hoạt động của Ngân hàng, một số vấn đề mang tính đặc thù về mô hình và tổ chức, hoạt động của Đảng bộ BIDV. Tại buổi làm việc, đã có 7 lượt ý kiến phát biểu của các đồng chí đại diện cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy BIDV, đại diện tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy BIDV nhằm trao đổi, bổ sung, làm rõ thực tiễn thi hành các văn bản, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng tại đơn vị.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí tham dự Hội nghị, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ nội dung và báo cáo cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy BIDV, đồng chí Mai Văn Chính cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh… Đồng thời, trong thực tiễn có vướng mắc, chủ động phản ánh cấp trên trực tiếp để được giải đáp, tháo gỡ kịp thời về các nội dung liên quan Điều lệ Đảng và các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất