Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Sáng 9-11-2023, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2023). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Lễ kỷ niệm. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chủ trì Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối qua các thời kỳ. 

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thể (ảnh trên) nêu rõ: Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, tại Chiến khu Việt Bắc, các cơ quan Trung ương ở phân tán, xa nhau nên việc sinh hoạt của chi bộ không thuận lợi; do đó, Hội nghị toàn thể chi bộ các cơ quan Trung ương diễn ra ngày 1-11-1948 đã đề nghị thành lập Liên chi cơ quan Trung ương để tiện cho việc sinh hoạt đảng. Ngày 7-11-1948, Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội đã ban hành Chỉ thị số 35-CT.TW về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương), gồm 6 chi bộ: A, B, C, D, Đ, E trong các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận. Việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương là một trong những chủ trương quan trọng của Trung ương Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng. Ngay sau khi thành lập, Liên chi cơ quan Trung ương đã xác lập được vai trò, vị trí rất quan trọng, vì các tổ chức đảng ở đây là những cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến - trụ cột của nhân dân lao động Việt Nam. Sự ra đời của Liên chi cơ quan Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Qua các thời kỳ của cách mạng, để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Đảng bộ Khối đã trải qua 5 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại có quy mô lớn và số lượng đảng viên đông, phân bố rộng khắp ở cả trong và ngoài nước như hiện nay. Từ 6 chi bộ ngay đầu thành lập, đến nay Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương có 61 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với gần 8 vạn đảng viên sinh hoạt tại 5.623 chi bộ. Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương là đảng bộ đặc thù, có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chính trị và chuyên môn, trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng; một bộ phận cán bộ, đảng viên giữ vị trí quan trọng, trong đó nhiều đồng chí là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Với vị trí, vai trò như vậy, ngay từ khi ra đời, các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã xác định phải luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ thành đảng bộ tiêu biểu, mẫu mực; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (ảnh trên) chúc mừng và biểu dương những thành tựu Đảng bộ Khối đã đạt được trong suốt 75 năm qua. Lịch sử 75 năm của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã khẳng định việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương là chủ trương đúng đắn, quan trọng, rất cần thiết của Trung ương Đảng và Bác Hồ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, nơi tập trung đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương với đội ngũ cán bộ, đảng viên trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn, có quá trình công tác, nhiều đảng viên là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối góp phần quan trọng trong quyết định chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được giao, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương quan tâm củng cố, kiện toàn Đảng ủy, các cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Bí thư cấp ủy phải là người có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, hiểu biết sâu công tác Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, gương mẫu, có uy tín trong cán bộ, đảng viên, trong cơ quan, tổ chức.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn đảng viên của Đảng bộ Khối phải là đảng viên chấp hành tốt nhất chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với cơ quan Trung ương; Đảng bộ Khối phải có tỷ lệ đảng viên cao để bảo đảm nhiệm vụ chính trị. Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, bảo đảm nghị quyết, chủ trương của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong từng cơ quan, tổ chức. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tạo được sự lan tỏa tích cực trong các đảng bộ, chi bộ, trong cán bộ, đảng viên.

Trước đó, cũng trong sáng ngày 9-11-2023, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ khai trương Sổ tay Đảng viên điện tử và tiếp nhận một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng trong Đảng bộ Khối.
            Ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Sổ tay đảng viên điện tử.

Trước đó, cũng trong sáng ngày 9-11-2023, Đảng  ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ khai trương Sổ tay đảng viên điện tử và tiếp nhận một số tài liệu nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ Khối.

Ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (thứ 2 từ trái sang) trao tài liệu công tác đảng và

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (thứ 2 từ trái sang) trao tài liệu công tác đảng và "Tủ sách điện tử" cho đại diện Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan trung ương.

Các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất