Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào thăm và làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đ/c Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đ/c Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui mừng được đón Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào đến thăm và làm việc tại Học viện; khẳng định những năm qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và Nhà nước Lào, đạt được nhiều kết quả quan trọng, vừa tham gia xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước Lào, vừa góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt của hai nước. Vừa qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng chủ động xây dựng Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới” nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lào trong những năm tới.

Đ/c

Đ/c Bút-xạ-đì Thạ-nạ-mương trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại buổi làm việc.

Đồng chí Bút-xạ-đì Thạ-nạ-mương cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm vui mừng khi được biết Học viện đã xây dựng Đề án đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng và Nhà nước Lào. Đồng chí Bút-xạ-đì Thạ-nạ-mương cho biết, hiện nay có khoảng 14.000 học viên Lào đang học tập tại Việt Nam. Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng dài hạn hơn 700 cán bộ lãnh đạo, quản lý; 1.182 cán bộ đào tạo ngắn hạn. Kết quả này có đóng góp to lớn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chương trình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, gồm đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ; đào tạo lý luận chính trị cao cấp; bồi dưỡng kiến thức về các lĩnh vực tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận; bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị; tổ chức nghiên cứu trao đổi chuyên đề lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng…

Đ/c Nguyễn Duy Bắc tặng quà lưu niệm

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc tặng quà lưu niệ đồng chí Bút-xạ-đì Thạ-nạ-mương.

Đồng chí Bút-xạ-đì Thạ-nạ-mương cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng cho Đảng và Nhà nước Lào. Sau quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ đã phát huy tốt năng lực, được bổ nhiệm vào những vị trí công tác quan trọng. Trong thời gian tới, đồng chí Bút-xạ-đì Thạ-nạ-mương đề nghị Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước Lào, chú trọng nâng cao chất lượng quản lý học viên, mở rộng các chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với công tác chuyên môn của cán bộ được cử đi học, kết cấu lại một số chương trình đào tạo để bảo đảm học viên Lào tốt nghiệp đúng hạn…

Đồng chí Phan Thăng An tặng quà lưu niệm

Đồng chí Phan Thăng An tặng quà lưu niệm đồng chí Bút-xạ-đì Thạ-nạ-mương.

Ghi nhận những đề xuất của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào, đồng chí Nguyễn Duy Bắc khẳng định, công tác đào tào, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào được Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo triển khai, thực hiện như đối với cán bộ trong nước, vì hai nước Việt - Lào cùng chung lý tưởng, chung truyền thống, có tình cảm hữu nghị đặc biệt. Đồng chí Nguyễn Duy Bắc đề nghị Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào nghiên cứu, góp ý để hoàn chỉnh Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới”, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, sớm đưa vào triển khai có hiệu quả trong thực tiễn.

Các đại biểu dự buổi làm việc chup ảnh lưu niệm.

Các đại biểu dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý đào tạo học viên của Lào, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, duy trì nền nếp học tập. Đồng chí Nguyễn Duy Bắc đề nghị Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào ngày càng bài bản, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Đảng, Nhà nước Lào, qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất