Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023
Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc lớp học.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Dự Lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng 400 học viên là các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận của các đảng bộ trong Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, công tác dân vận có vai trò quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng của dân tộc, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân".

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có nhiều chủ trương và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác dân vận. Với sự nỗ lực của các cấp ủy, công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể đã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị về công tác dân vận phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, so với các mặt công tác xây dựng Đảng khác, công tác dân vận trong Đảng bộ Khối còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả công tác còn một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác dân vận cho các bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và đội ngũ trực tiếp tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ Hội nghị là dịp nâng cao nghiệp vụ dân vận cho các cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ bất cập, khó khăn, vướng mắc, vấn đề còn chưa rõ, lúng túng về công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là dịp để các lãnh đạo cấp ủy, cán bộ làm công tác đảng và công tác dân vận nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung và đặc thù công tác dân vận của Đảng bộ Khối nói riêng. Qua đó, các cấp ủy đảng, cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận có điều kiện làm tốt công tác này ở cơ quan, đơn vị, đảng bộ; góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đây là hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận thứ hai được Đảng ủy Khối tổ chức trong năm 2023. Tham dự Hội nghị lần này, các học viên được nghe PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề: “Công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII và một số vấn đề đặt ra”; đồng chí Hà Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương giới thiệu chuyên đề: “Thực trạng, giải pháp triển khai thực hiện công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay” và “Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 (Luật số 10/2022/QH15 ngày 10-11-2022 của Quốc hội khóa XV)”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất