Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương: Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, công việc nặng nề, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn để thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ còn lại của khóa XIII. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời sắp xếp, chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng tại các đảng bộ trực thuộc Khối; triển khai Quy định số 87-QĐ/TW, 28-10-2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện tái lập lại các ban xây dựng đảng và bố trí cán bộ chuyên trách, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty.

Đảng đoàn Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, ban hành quy chế làm việc mới của Đảng đoàn, thực hiện nghiêm chế độ hội họp; thực hiện đồng bộ các khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tích cực tham gia góp ý các đề tài, đề án của Ban Tổ chức Trung ương. Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tập trung sửa đổi các quy định cho sát các quy định của Trung ương, phê duyệt đề án vị trí việc làm, phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp; thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ theo quy định; tích cực chỉ đạo tổ chức đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ban hành hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị, kiện toàn Ban chỉ đạo 35, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng đoàn Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật lồng ghép trong các tác phẩm nghệ thuật việc học và làm theo Bác, xây dựng các gương điển hình, đồng thời tích cực phê phán những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, thói hư, tật xấu…

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn về sắp xếp tổ chức bộ máy; một số cơ quan, đơn vị có số lượng cán bộ ít, nhất là cán bộ chuyên trách công tác đảng, trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ ở các hội đặc thù còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong việc tạo nguồn cán bộ…

Đ/c Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thời gian vừa qua. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, các ban, bộ, ngành cơ quan, đơn vị đã có nhiều đóng góp quan trọng, giúp Đảng, Nhà nước duy trì ổn định kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, ở một số cơ quan, đơn vị, việc cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định của Đảng còn lúng túng, chưa bảo đảm tiến độ, nhất là trong xây dựng quy chế làm việc, xây dựng vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; vẫn còn những tổ chức, cá nhân vi phạm phải xử lý...

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó nắm chắc và thực hiện nghiêm các nguyên tắc hoạt động của Đảng; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giữ vững kỷ luật kỷ cương; nêu cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; không ngừng củng cố, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời tăng cường phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị để cùng tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất