Đồng chí Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội
Đồng chí Trương Thị Mai và đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Trương Thị Mai và đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng cho biết: 5 năm qua, cùng với tổ chức công đoàn trong cả nước, Công đoàn Quân đội đã không ngừng lớn mạnh, trở thành điểm tựa vững chắc của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong Quân đội đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX đề ra, một số mục tiêu, chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, phù hợp thực tiễn nhiệm vụ phát triển nền công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức công đoàn các cấp trong Quân đội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với việc điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh” của Quân đội. Nền nếp, chế độ sinh hoạt luôn được giữ vững và phát huy; vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định.

Chất lượng chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề, bậc thợ của đoàn viên công đoàn, người lao động có bước phát triển mới, trưởng thành về mọi mặt, trở thành lực lượng quan trọng trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh và biểu dương thành tích đạt được của Công đoàn Quân đội trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, Công đoàn Quân đội cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, là lực lượng đi đầu, tiêu biểu trong các phong trào của Công đoàn cả nước, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đóng góp cho nhiệm vụ vẻ vang của Quân đội, Nhân dân.

Phân tích tình hình trong nước và quốc tế, những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, các phong trào thi đua đã phát triển rộng khắp, chất lượng được nâng cao, đã đạt được nhiều kết quả. Cùng với đó, thúc đẩy đoàn viên công đoàn và người lao động chủ động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, đóng góp cho nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Qua đó, đã có nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều công trình khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có hàm lượng chất lượng khoa học, tính ứng dụng cao…

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Công đoàn Quân đội trong nhiệm kỳ qua đã góp phần cùng Quân đội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng…; khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Quân đội trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, phấn đấu nỗ lực tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Để hoạt động Công đoàn Quân đội tiếp tục phát triển vững chắc, đóng góp cho Đảng, Quân đội, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Công đoàn Quân đội phải tiếp tục quan tâm, thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết, văn bản của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các chủ trương liên quan đến Công đoàn để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao có hiệu quả nhất. Sao cho nhiệm vụ của Công đoàn phải được hòa quyện sâu sắc trong nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, trong nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Quân đội.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, kết luận về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức công đoàn. Đoàn viên Công đoàn Quân đội mẫu mực, tiêu biểu trong phong trào công nhân, trong hoạt động Công đoàn cả nước.

Đồng thời, tổ chức tốt phong trào thi đua “Công đoàn Quân đội đổi mới, sáng tạo - rèn sức, bồi đức - nâng trí, luyện nghề - vững mạnh, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tích cực, chủ động học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào lĩnh vực quân sự, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đổi mới sáng tạo nâng cao trách nhiệm công tác; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh đến công tác chăm lo xây dựng công đoàn cơ sở, phòng ngừa cho được những biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng và phát huy những yếu tố tích cực, điển hình, hoạt động tiêu biểu trong công đoàn; tăng cường công tác dân vận và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức công đoàn địa phương nơi đóng quân, công đoàn ngành ở Trung ương để công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp lãnh đạo, chỉ huy, các cấp ủy trong toàn quân tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tạo mọi điều kiện cho công đoàn hoạt động gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị quân đội.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng rằng, tổ chức công đoàn và đoàn viên Công đoàn Quân đội sẽ luôn phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, không ngại khó khăn, gian khổ, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất