Hải Phòng: Đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII
Đồng chí Bí thư Bí thư Thành uỷ Hải Phòng trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Triển khai Kết luận số 01-KL/TW năm 2023-2024, Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo cấp ủy các cấp, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung xuyên suốt của Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề học và làm theo Bác của Đảng bộ thành phố. Năm 2023 tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các cấp ủy trực thuộc thành ủy và các cấp ủy cơ sở tuyên truyền Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác năm 2023 về “Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố” gắn với nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 1-8-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Năm 2024, tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp thành phố triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”. Khi triển khai thực hiện chuyên đề cụ thể của từng năm, thành phố đều yêu cầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở nắm vững chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chuyên đề toàn khóa của thành phố, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trực tiếp chung trong năm của thành phố cũng như nhiệm vụ trực tiếp trong năm của từng địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; tạo tính đồng bộ, liên thông, thực tiễn trong việc học và làm theo Bác. 

Nhiều cấp uỷ đã thể hiện sự nỗ lực trong tìm tòi, sáng tạo, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với sức lan toả sâu rộng. Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên in-tơ-nét “Hải Phòng làm theo lời Bác”. Cuộc thi đã thu hút 195.675 người, với 312.564 lượt tham gia dự thi. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức nhiều cuộc thi, tọa đàm tiếp tục lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xã hội. Quận ủy Lê Chân với cuộc thi “Lê Chân trong trái tim tôi”; Quận ủy Đồ Sơn tổ chức cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Đồ Sơn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện năm 2024… Các cuộc thi, hội thi đã góp phần lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về: tình cảm, sự quan tâm, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng; những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng; nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”; những thành tựu, kết quả của Đảng bộ, quân và dân thành phố đã đạt được trong thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết quả nổi bật từ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị có thể nhận thấy rõ nét ở Hải Phòng trong những năm qua là sự chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trước hết là người đứng đầu, tập thể cấp uỷ, lãnh đạo các cấp. Đó là sự sâu sát, gần dân, sát dân, đối thoại với dân; là phong cách quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trì trệ ách tắc đã tồn tại nhiều năm - nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, lập lại trật tự kỷ cương trong xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, cải cách thủ tục hành chính… Với phương châm gần dân, sát dân và hiểu dân, 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định, nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 2.835 cuộc đối thoại, trong đó cấp thành phố tổ chức 27 cuộc, cấp huyện 923 cuộc, cấp xã 1.885 cuộc. Ngoài đối thoại định kỳ, đã tổ chức đối thoại chuyên đề với từng giai cấp, tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; lao dộng giỏi, lao động sáng tạo; cựu chiến binh gương mẫu… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, người tốt - việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… có sức thuyết phục và lan toả cao trong xã hội. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, hưởng ứng tích cực và hiệu quả của đông đảo quần chúng nhân dân, những người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu... Điều đó khẳng định sức sống, sức lan tỏa sâu rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới. Bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ đó đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đổi mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ.

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên; đồng thời coi trọng lựa chọn điểm nhấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, tránh dàn trải, chung chung, khó định lượng. Tiếp tục tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sâu sát thực tiễn, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả...

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND thành phố tặng Bằng khen cho 37 tập thể, 59 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất