Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc tại Kiên Giang

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. 

Sau khi nghe một số báo cáo của Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Kiên Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương.

Tỉnh Kiên Giang đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền, nhân dân phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, hiện đứng thứ 2 về quy mô kinh tế trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; thu nhập bình quân đầu người tăng, đạt gần 74 triệu đồng/người/năm vào năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Đời sống nhân dân được cải thiện, nông thôn từng bước được đổi mới, nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, Đảng bộ từng bước trưởng thành.

Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh (2020-2025), mức tăng GRDP đạt bình quân 5,29% trong điều kiện môi trường biến động, ảnh hưởng của COVID-19. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kinh tế biển, đảo có sự phát triển, trong đó đáng chú ý là sự phát triển khá toàn diện của thành phố biển đảo đầu tiên cả nước là Phú Quốc đã đóng góp gần 50% tổng thu ngân sách của tỉnh. Tỉnh tập trung đầu tư tạo đột phá về kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển hướng tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên, an sinh xã hội thực hiện tốt, góp phần cải thiện đời sống dân sinh. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; công tác nội chính, cải cách tư pháp và đối ngoại được tăng cường và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu có nhiều ý kiến thiết thực, đóng góp vào công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIV. Trong đó, tập trung đánh giá khái quát kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại tỉnh Kiên Giang; việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác tổ chức và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh...

Thay mặt Đoàn công tác, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động; gợi mở một số vấn đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố thế trận “lòng dân” ngày càng vững chắc.
Tỉnh quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Tập trung phát triển văn hóa, xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất