Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023 trong Đảng bộ Công an Trung ương
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an…

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, thường xuyên về mọi mặt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ, hiệp đồng thường xuyên, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền các địa phương, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong Đảng bộ Công an Trung ương đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn; có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo; chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi các nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân… Đồng thời có nhiều kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII. Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, các cấp ủy cần rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ; chủ động phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng và Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 trong Công an nhân dân” cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen cho các đồng chí đoạt giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 trong công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen cho các đồng chí đoạt giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 trong Công an nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất