Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Tỉnh uỷ Phú Thọ

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu thông tin, sau khi tiếp thu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh uỷ Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát để ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 1-6-2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động số 1-CTr/TU ngày 16-11-2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh uỷ Phú Thọ đã ban hành trên 1.860 các loại văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực nhằm đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phát triển toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp được triển khai thực hiện xuyên suốt trong toàn Đảng bộ.

Kinh tế phục hồi và tăng trưởng tích cực, thu ngân sách nhà nước liên tục tăng so với dự toán. Toàn tỉnh có 4/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì và phát triển; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai nhanh; cải cách công vụ chuyển biến tích cực.

Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được nâng lên; đời sống của nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phú Thọ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần giải pháp khắc phục trong nửa nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu báo cáo tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu báo cáo tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu kiến nghị, đề xuất với Thường trực Ban Bí thư một số nội dung: Đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể; thể chế hóa về mặt pháp luật để có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách theo nội dung Kết luận số 14; xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định số 289 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo hướng tăng độ tuổi cán bộ Đoàn; đề nghị xem xét điều chỉnh giao lại biên chế khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2026; quan tâm hỗ trợ kinh phí để tỉnh triển khai các dự án trọng điểm giao thông liên vùng, đầu tư xây dựng Khu Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng và xây dựng TP. Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã đoàn kết, thống nhất và đạt những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thường trực Ban Bí thư nhận xét, thời gian qua Phú Thọ đã bám sát, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sát với thực tiễn. Tỉnh đã ban hành các văn bản phù hợp với tình hình địa phương để từ đó có cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực duy trì nhịp độ kinh tế phát triển của Phú Thọ, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7,22% - đứng thứ 3/14 tỉnh Vùng trung du và miền núi phía Bắc, thứ 16/63 tỉnh, thành cả nước; kinh tế hạ tầng phát triển; bảo tồn, phát huy tốt hai giá trị di sản văn hoá phi vật thể...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Phú Thọ cần tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy; phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì tốt tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của tỉnh Phú Thọ, đồng thời ghi nhận đối với một số kiến nghị mà tỉnh đề xuất Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất