Thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An


Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An gồm 15 thành viên.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An gồm 15 thành viên, trong đó Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động. Trưởng Ban Chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đến ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, quán triệt tinh thần, sự vào cuộc quyết tâm cao của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tạo sự thống nhất, đồng bộ cao trong nhận thức và hành động.

Cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu nêu cao ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng đến các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng cơ bản... Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, khắc phục hạn chế sai phạm, giảm sai sót.    

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, thời gian tới với sự nỗ lực, quyết tâm lớn của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung, tin tưởng rằng, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ có một bước ngoặt mới, với nhiều chuyển biến tích cực. Qua đây, tỉnh Long An bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Long An ngày càng phồn thịnh, ấm no, giàu mạnh, xứng đáng với danh hiệu “Long An trung dũng kiên cường”.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TỈNH LONG AN

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An làm Trưởng Ban.

5 Phó Trưởng Ban gồm: 

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An;

- Đồng chí Nguyễn Thành Vững, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Long An, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo;

- Đồng chí Lê Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An;

- Đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;

- Đồng chí Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Các thành viên Ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An gồm: 

- Đồng chí Trương Văn Nọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An;

- Đồng chí Hoàng Đình Cán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An;

- Đồng chí Trần Văn Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An;

- Đồng chí Nguyễn Đăng Minh Xuân, tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An;

- Đồng chí Lê Quốc Dũng, tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An;

- Đồng chí Trương Văn Nghị, tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An;

- Đồng chí Phan Thị Mỹ Dung, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An;

- Đồng chí Lê Sơn Hà, tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Long An;

- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất