Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam
Lãnh đạo Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh chụp hình lưu niệm tại Bia tưởng niệm Ban Tổ chức Trung ương Cục miền nam, thời kỳ 1961-1975 (Ảnh: HH)

Lãnh đạo Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh chụp hình lưu niệm tại Bia tưởng niệm Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam, thời kỳ 1961-1975 (Ảnh: HH).

Trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, với địa hình thuận lợi cho hoạt động cách mạng, tỉnh Tây Ninh vinh dự được chọn làm nơi đặt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, cơ quan đầu não trực tiếp lãnh đạo công cuộc kháng chiến ở miền Nam, nơi đứng chân của các cơ quan, đơn vị rất quan trọng của Trung ương, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam.

Là cơ quan tham mưu cho Trung ương Cục thực hiện những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng của hệ thống chính trị ở miền Nam, Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam góp phần vào thắng lợi chung của cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại nhà tưởng niệm Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Vụ trưởng Vụ Địa phương III chia sẻ: Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2022), với truyền thống, đạo lý, nghĩa cử cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, tập thể cán bộ, công chức Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức chuyến về nguồn để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm, nơi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam.

Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam. Nay tọa lạc Rùm Đuôn thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Được Bộ VHTT công nhận là di tích lịch sử văn hóa tại Quyết định số: 100/QĐ.CN ngày 31-8-1990.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Căn cứ Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được đặt tại khu căn cứ Bắc Tây Ninh, bao quát cả một vùng rộng lớn, phía Nam giáp Căn cứ Dương Minh Châu, Đông giáp chiến khu A, Bắc giáp biên giới Căm-pu-chia, Tây giáp Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Đài Phát thanh giải phóng … Ngày nay di tích được quy hoạch ở khu trung tâm 70ha, tại Rùm Đuôn, xã Tân Lập. Cách tỉnh lỵ Tây Ninh 60km, cách biên giới 3km.

Do điều kiện chiến trường B2 ở xa Trung ương, nên đối với Nam Bộ, trong kháng chiến chống Pháp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có chủ trương thành lập Trung ương Cục. Trước năm 1960 là Xứ ủy Nam Bộ, sau đồng khởi, cách mạng miền Nam chuyển từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng; do đó cần phải có cơ quan lãnh đạo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới.

Ngày 23-1-1961, Trung ương Cục được thành lập, đồng chí Nguyễn Văn Linh – Ủy viên Trung ương Đảng, được phân công làm Bí thư Trung ương Cục, đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Phan Văn Đáng làm Phó Bí thư và đồng chí: Trần Nam Trung, Nguyễn Văn Xô, Võ Văn Kiệt, Phạm Thái Bường ủy viên.

Một số hình ảnh lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh trong chuyến về nguồn, dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam

Một số hình ảnh Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Một số hình ảnh Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Một số hình ảnh Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Một số hình ảnh Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tưởng niệm tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh chụp hình lưu niệm tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tưởng niệm tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh chụp hình lưu niệm tại "Cây bàng vuông Trường Sa" do Vụ Địa phương III trồng ngày 8-12-2020 tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tưởng niệm tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tưởng niệm tại Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tưởng niệm tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh chụp hình lưu niệm tại Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tưởng niệm tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh tham quan Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tưởng niệm tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh tham quan nhà làm việc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Vụ Địa phương III và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tưởng niệm tại nơi làm việc Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH)

Nhà làm việc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: HH).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất