7 chuyên đề thi chuyên viên cao cấp năm 2016
Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu 7 chuyên đề thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng, đoàn thể năm 2016.

Chuyên đề 1
Chuyên đề 2
Chuyên đề 3
Chuyên đề 4
Chuyên đề 5
Chuyên đề 6
Chuyên đề 7

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất