Chuyên đề ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Nội dung 06 chuyên đề ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính - khối cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.

Ngoài các chuyên đề trên, người dự thi nghiên cứu Nghị quyết, Văn kiện Đại hội XII của Đảng; các văn bản, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ gần đây (từ năm 2014 đến nay).

Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương theo địa chỉ e-mail: vudtcb@gmail.com

Tải file
Tải file
Tải file
Tải file
Tải file
Tải file 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất