Lạch Trường - Chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam

Ra đời và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hải quân nhân dân Việt Nam đã góp một phần không nhỏ cùng dân tộc từng bước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. Một trong thắng lợi đầu tiên của Hải quân Việt Nam trong cuộc đối đầu không cân sức với đế quốc Mỹ là chiến thắng Lạch Trường ngày 5-8-1964. Chiến thắng Lạch Trường đã trở thành ngày truyền thống “đánh thắng trận đầu” của Hải quân Việt Nam và ghi danh vào trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc ta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất