Định hướng xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới, kiêm nhiệm chức danh

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh theo Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22-5-2020 của Bộ Chính trị.

Để có cơ sở đánh giá toàn diện, chính xác, đúng tình hình, kết quả thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh tại các địa phương; từ đó báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc thí điểm bảo đảm lộ trình, cách làm phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, lĩnh vực, địa bàn trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh.

Báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh (cả văn bản giấy và văn bản điện tử) gửi về Ban Tổ chức Trung ương chậm nhất trước ngày 15-9-2021. Dưới đây là đề cương và các biểu mẫu định hướng cho các địa phương xây dựng nội dung các báo cáo.

Danh mục các mô hình:Danh muc cac mo hinh.doc

Đề cương báo cáo tổng kết: De cuong BC TK mo hinh thi diem.doc

Biểu mẫu báo cáo:Bieu mau Bao cao TK.xlsx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất