Thông báo về việc xử lý vi phạm nội quy và quy chế của kỳ thi
Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 đã diễn ra đồng thời tại 03 khu vực (phía Bắc, phía Nam và tại Miền Trung - Tây Nguyên) từ ngày 05 đến ngày 10-11-2016 và Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 04 đến ngày 10-12-2016. Có 06 công chức dự thi vi phạm Nội quy và Quy chế thi đã bị Hội đồng thi xử lý vi phạm tại Quyết định số 1261-QĐ/BTCTW ngày 10-3-2017 về việc xử lý vi phạm Nội quy và Quy chế của kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.

Trong đó có:

- 04 công chức dự thi bị xử lý hình thức “Cảnh cáo” và trừ 40% kết quả điểm thi của bài thi có vi phạm;

- 02 công chức dự thi bị xử lý hình thức “Đình chỉ thi” và cho điểm 0 (không) môn. Sau khi trừ điểm, cả 06 công chức có vi phạm đều không trúng tuyển Kỳ thi do có 01 môn dưới 50 điểm.

Quyết định số 1261-QĐ/BTCTW đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị có công chức vi phạm.

Hội đồng thi thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch biết.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THI

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất