Những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng phải có dũng khí, sự quyết tâm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 25-1-2013, Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chủ trì Hội nghị và phát biểu kết luận Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.*

7 chuyên đề phục vụ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2012

Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu 7 chuyên đề phục vụ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2012.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất