Thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào Ban Tổ chức Trung ương

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC
*

Số 823 -TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019


THÔNG BÁO

Về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc,

cán bộ khoa học trẻ vào Ban Tổ chức Trung ương


Thực hiện Kết luận 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Quy định số 4246-QĐ/BTCTW ngày 01/4/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

I. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

II. Hình thức, nội dung tuyển dụng

1. Hình thức: Xét tuyển.

 2. Nội dung xét tuyển

a. Xét kết quả học tập, nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Quy định này.

b. Phỏng vấn:

- Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn về kết quả học tập sẽ được phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

III. Số lượng cần tuyển dụng

- Số lượng cần tuyển dụng: 10 công chức.

- Các ứng viên nếu trúng tuyển sẽ công tác tại các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương với nghiệp vụ chính là công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức; công tác cán bộ; quản lý, phát triển nhân lực; hợp tác quốc tế về phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học về tổ chức, cán bộ…

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh; chứng minh nhân dân/căn cước công dân; các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập; các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Bản dịch công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài. Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường.

- Giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đại học.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

- 3 ảnh 3 x 4 chụp trong 6 tháng gần nhất.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ.

2. Hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

- Bản nhận xét, đánh giá của đơn vị nơi công tác đối với ứng viên đã công tác sau khi tốt nghiệp (xác nhận trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao).

V. Xác định thí sinh trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

- Có kết quả thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị và lý lịch đảm bảo theo quy định.

VI. Trình tự, thủ tục tuyển dụng

1. Cơ quan đăng Thông báo này công khai 3 lần liên tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân; đồng thời đăng trên trang Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử (Xaydungdang.org.vn).

2. Người tham gia dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo) trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.

3. Sau khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển, Cơ quan thành lập Hội đồng tuyển dụng và xác định người trúng tuyển theo quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức.

Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm nộp hồ sơ đến Cơ quan để đối chiếu hồ sơ.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị trước khi xác định người trúng tuyển và ra quyết định tuyển dụng.

4. Hủy bỏ kết quả tuyển dụng

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển, nếu người trúng tuyển không đến nhận việc thì Cơ quan có quyền ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng và có thể tuyển dụng người có kết quả xét tuyển liền kề.

VII. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Thí sinh gửi hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện đến Vụ Tổ chức - Cán bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Địa chỉ: Số 2A, Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/5/2019 đến hết ngày 10/6/2019 (tính theo dấu bưu điện).

- Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển; không thu lệ phí xét tuyển.

VIII. Thời gian và địa điểm phỏng vấn

- Thời gian phỏng vấn: dự kiến vào tháng 7/2019.

- Địa điểm phỏng vấn: Ban Tổ chức Trung ương
                        Địa chỉ: Số 2A, Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nơi nhận:

- Các vụ, đơn vị;

- Các đồng chí Lãnh đạo Ban;

- Lưu VP, Vụ TCCBCQ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                 Đã kýNguyễn Thanh Bình


Tải Phieu dang ky Du Tuyen.docx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất