Triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

                       Số   1621 -CV/BTCTW

V/v triệu tập công chức tham dự kỳ thi

nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 

Hà Nội, ngày  16  tháng 10 năm 2016

               

             Kính gửi:                     - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                                                 - Các ban đảng, đảng ủy khối Trung ương,

                                                 - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

                                                    và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/BTCTW ngày 05-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 36-KH/BTCTW). Sau khi xem xét kết quả thẩm định, xét duyệt danh sách đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016 của cơ quan, đơn vị; Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) quyết định triệu tập công chức dự thi như sau:

1. Triệu tập công chức dự thi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (theo Kế hoạch số 36-KH/BTCTW), có danh sách kèm theo.

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến công chức dự thi các nội dung:

2.1. Thời gian thi

- Ngày 31-10-2016 (từ 14 giờ 00): Công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục thi;

- Ngày 01-11-2016:

+ Từ 8 giờ 30 đến 09h30: Khai mạc kỳ thi;

+ Sáng từ 09h30 đến 11h30: Hướng dẫn quy chế thi và trao đổi, giải đáp Đợt 1([1]);

+ Chiều từ 14h00 đến 16h00:  Hướng dẫn quy chế thi và trao đổi, giải đáp Đợt 2(1);

- Từ ngày 02 đến ngày 05-11-2016 (từ 07h30 đến 17h30): tập trung thi các môn theo quy định (sẽ có lịch thi cụ thể).

2.2. Địa điểm thi

- Công chức các tỉnh, thành ủy từ Ninh Bình trở ra và các cơ quan Trung ương ở phía Bắc([2]) thi tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Công chức của các tỉnh, thành ủy miền Trung - Tây Nguyên từ Thanh Hóa đến Khánh Hoà và các cơ quan Trung ương có cơ sở ở miền Trung(2) thi tại Học viện Chính trị khu vực III, (địa chỉ: số 215 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

- Công chức của các tỉnh, thành khu vực phía Nam từ Ninh Thuận và Lâm Đồng trở vào và các cơ quan Trung ương có cơ sở ở phía Nam(2) thi tại Học viện Hành chính quốc gia cơ sở 2, (địa chỉ: số 10 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

- Cơ quan Trung ương lập danh sách những công chức dự thi ở Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Khu vực miền Nam (nếu có) gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 20-10-2016.

2.3. Lệ phí thi

Mức thu: 500.000đ/người (năm trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Hình thức thanh toán: Nộp một lần, bằng bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản về Ban Tổ chức Trung ương, số tài khoản 37111.1058587 tại Kho bạc nhà nước Ba Đình, Hà Nội, nội dung: (tên cơ quan hoặc tên cá nhân) chuyển khoản phí dự thi nâng ngạch CVC 2016.

2.4. Danh sách các phòng thi; lịch thi và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cá nhân, đơn vị …sẽ được đăng trên website Tạp chí Xây dựng Đảng (địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn; mục Văn kiện-Tư liệu), trước ngày 25-10-2016.

3. Đề nghị cơ quan, đơn vị cử Trưởng đoàn; Trưởng đoàn có trách nhiệm: quản lý đoàn, đại diện cho đoàn đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi và Tổ giúp việc.

Tại Lễ khai mạc kỳ thi, vì điều kiện Hội trường không đáp ứng được số lượng công chức dự thi nên Trưởng đoàn có trách nhiệm lập danh sách thành 02 nhóm và nộp danh sách cho Tổ giúp việc Hội đồng thi vào chiều 31-10-2016. Nhóm 1 gồm 1/2 công chức dự thi của Đoàn mình (làm tròn số) đến dự Lễ khai mạc (từ 08h30 -09h30 ngày 01-11-2016) và Hướng dẫn quy chế thi và trao đổi, giải đáp Đợt 1 ngay sau Lễ khai mạc (từ 09h30 -11h30 ngày 01-11-2016). Nhóm còn lại dự Hướng dẫn quy chế thi và trao đổi, giải đáp Đợt 2 vào buổi chiều cùng ngày (từ 14h00 - 16h00 ngày 01-11-2016).

4. Công chức chưa có tên trong danh sách miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ theo Kế hoạch số 36-KH/BTCTW, cần mang theo bản chính và 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ,… nộp cho Trưởng đoàn; Trưởng đoàn có trách nhiệm tập hợp nộp cho Tổ công tác của Hội đồng thi ở từng khu vực thi khi đến tập trung dự thi (khu vực phía Bắc liên hệ đồng chí Nguyễn Anh Duyên, chuyên viên chính Vụ Chính sách cán bộ, số điện thoại 0979280666; khu vực miền Trung-Tây Nguyên liên hệ đồng chí Phạm Thị Hồng Sâm, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, số điện thoại 0913002150; khu vực phía Nam liên hệ đồng chí Trương Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, số điện thoại 0904314525).

5. Công chức dự thi phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) trước khi vào phòng thi.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ: Đồng chí Đỗ Phương Đông, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ, số điện thoại liên hệ 08045522, 0982.067999; đồng chí Nguyễn Anh Duyên, chuyên viên chính, số điện thoại liên hệ 0979.280666).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Các thành viên Ban Giám sát;

- Các vụ: I, II, III, TC-CBCQ, ĐT&BDCB;

- Tạp chí Xây dựng Đảng;

- L­ưu VP, Vụ CSCB (6b).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình

 


[1] Công chức dự thi tham dự Đợt 1 hoặc Đợt 2 theo sự phân công của Trưởng đoàn
[2] Danh sách các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan ở Trung ương thi theo khu vực có phụ lục kèm theo.

PHỤ LỤC

Về địa điểm thi của các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan ở Trung ương

(kèm theo Công văn số 1621-CV/BTCTW  ngày 16-10-2016 của Ban Tổ chức TW)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________

 

1. Thi tại Hà Nội (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; địa chỉ: số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội), gồm các cơ quan, đơn vị sau:

- Các tỉnh ủy, thành ủy (25 đơn vị): Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

- Các cơ quan Trung ương (20 đơn vị): Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước.

Ghi chú: Cán bộ, công chức dự thi có nhu cầu về chỗ nghỉ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, liên hệ trong giờ hành chính theo số điện thoại: 04.37915826.

 2. Thi tại Đà Nẵng (Học viện Chính trị khu vực III, địa chỉ: số 215 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) gồm các cơ quan, đơn vị sau:

- Các tỉnh ủy, thành ủy (16 đơn vị): Thanh Hóa, Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Các cơ quan Trung ương: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và cán bộ, công chức dự thi của các cơ quan Trung ương đang làm việc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.


3. Thi tại thành phố Hồ Chí Minh (Học viện Hành chính quốc gia cơ sở 2, địa chỉ: số 10 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) gồm các cơ quan, đơn vị sau:

- Các tỉnh ủy, thành ủy (22 đơn vị): An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- Các cơ quan Trung ương: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và cán bộ, công chức ở đơn vị phía Nam của một số cơ quan Trung ương.

Ghi chú: Cán bộ, công chức dự thi có nhu cầu về chỗ nghỉ, có thể liên hệ với bộ phận lễ tân Học viện Hành chính quốc gia cơ sở 2, số điện thoại: 08.38634847 và lễ tân Nhà khách T78 (số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3), số điện thoại: 080.84006.

------------

Danh sách miền Bắc
Danh sách miền Trung
Danh sách miền Nam
Danh sách bổ sung

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất