Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương lân cận; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 348 đại biểu ưu tú đại diện gần 70 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các đại biểu về dự Đại hội và khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết thống nhất cao, phát huy dân chủ, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với những kết quả nổi bật: Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng. 


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Loan nhấn mạnh: Với phương châm “ Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển”, Đại hội thực hiện 4 nội dung quan trọng: Tổng kết việc thực hiện Nghị quết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận và thông báo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Lựa chọn và bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực hành động, về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội. Báo cáo khẳng định: Những kết quả nổi bật và toàn diện mà Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu và những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững dựa trên 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Phát triển hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; giữa ưu tiên đầu tư cho các vùng động lực với tạo cơ hội cho các vùng khó khăn; giữa phát triển kinh tế nhanh với bảo đảm quốc phòng, an ninh,... Vì thế, nhiều chỉ tiêu cơ bản của Vĩnh Phúc nằm trong tốp đầu của cả nước, như: nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,1%; thu ngân sách Nhà nước, nhất là thu nội địa nhiều năm liền chỉ đứng sau Thủ đô Hà Nội; tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương cao, đạt gần 50%; chương trình xây dựng nông thôn mới, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao… Đặc biệt, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng không chỉ với tỉnh mà đối với cả nước (Vĩnh Phúc đóng góp gần 4,5% giá trị sản xuất công nghiệp toàn quốc).

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; an sinh, xã hội được bảo đảm. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và thực hiện toàn diện các mặt. Phương thức lãnh đạo được đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường và củng cố; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm và giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí cũng gợi mở 6 vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận. Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ XVII thành công thực chất về mọi mặt, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, toàn diện hơn, thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc hiện đại, giàu mạnh, văn minh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đóng góp ý kiến vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 đồng chí.

Sáng 15-10, trong ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh. Theo đó, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 14 đồng chí. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI được tiếp tục bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất