Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-10-2020
Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội (Ảnh: HNV).

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh đã sẵn sàng mọi điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15-10-2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Phiên trù bị bắt đầu từ 13h00 (thứ ba) ngày 13-10-2020. Phiên chính thức: Khai mạc hồi 8h00 (thứ tư) ngày 14-10-2020; bế mạc (thứ năm) ngày 15-10-2020.

Đại hội sẽ có 348 đại biểu đại diện cho gần 7 vạn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh về dự, trong đó: đại biểu đương nhiên là 45 đồng chí, đại biểu chính thức được bầu từ đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc là 303 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII sẽ thực hiện 4 nội dung: (1). Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. (2). Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (3). Bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. (4). Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: trong nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt và vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. “Thành tựu Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là động lực quan trọng để tỉnh quyết tâm nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh của cả Đảng bộ và Nhân dân; tạo dựng và phát huy những động lực mới, hiện thực hóa thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự nhiều lần được đón Người về thăm và động viên, căn dặn, cùng với cả nước vững bước trên con đường đổi mới” – đồng chí Lê Duy Thành nhấn mạnh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất