Vĩnh Phúc đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đường Lý Thái Tổ (TP. Vĩnh Yên) rực rỡ cờ hoa.

Công tác tuyên truyền đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, các ngành, địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền xuyên suốt, liên tục trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, tập trung tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; những thành tựu nổi bật của Đảng trong 90 năm qua, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuyên truyền những thành tựu của Đảng bộ, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đạt được trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.
Công tác tuyên truyền trên báo chí được chú trọng, triển khai đồng bộ, thường xuyên và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu: Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng banner tuyên truyền về Đại hội; một số báo, tạp chí Trung ương thường xuyên có các tin, bài, ảnh tuyên truyền trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử, bảo đảm nội dung tuyên truyền theo kế hoạch góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua trên các lĩnh vực lập thành tích chào mừng Đại hội.
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ và hiệu quả: Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức phong phú như khẩu hiệu, pa-nô, băng-rôn, cờ, phướn, cụm biểu tượng Đại hội... trên các tuyến đường trung tâm; đẩy mạnh hình thức tuyên truyền phát thanh lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng…Công tác tuyên truyền miệng về Đại hội được quan tâm; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành tựu của Đảng bộ tỉnh, của các ngành, địa phương trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, ban chỉ đạo 35 các cấp cũng đã tập trung nắm bắt, phản ánh và định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động, tích cực theo dõi, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội.
Các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng giam gia tích cực. Các công trình chào mừng Đại hội được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Các ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phát động các phong trào thi đua yêu nước; gặp gỡ, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; gắn biển các công trình chào mừng Đại hội …
Thông qua tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất