Khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 22-5-2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, trong đó CSDL quốc gia về bảo hiểm được xác định là 1 trong 6 CSDL quan trọng để tạo nền tảng cho phát triển chính phủ điện tử.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngành BHXH đã triển khai tạo lập, bổ sung và hoàn thiện CSDL kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành và chia sẻ, kết nối giữa các bộ, ngành liên quan như thuế, y tế, hải quan, tài chính, lao động - thương binh và xã hội... CSDL chuyên ngành của BHXH ngoài đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp còn phục vụ cho việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm. Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan cũng đã xác định CSDL quốc gia về bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong kiến trúc chính phủ điện tử, cùng với 5 CSDL quốc gia khác (dân cư; đất đai; đăng ký doanh nghiệp; thống kê tổng hợp về dân số; tài chính) đóng vai trò để kiến tạo nên nền tảng chính phủ điện tử Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả và liên thông.Lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam, Bưu điện Việt Nam... bấm nút khai trương Hệ thống.

Chặng đường 3 năm, BHXH Việt Nam với sự phối hợp của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã cập nhật, duy trì, bảo đảm chất lượng và làm giàu dữ liệu để xây dựng một CSDL chuyên ngành đáp ứng được các yêu cầu của toàn ngành. Cụ thể: Dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số trong hệ thống CSDL hộ gia đình tham gia BHYT là 97,404,944 nhân khẩu. CSDL của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do BHXH Việt Nam đang quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 488.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia BHXH thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia BHYT. CSDL người hưởng hằng tháng (Quản lý thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng với 3,6 triệu người hưởng được quản lý trong CSDL của BHXH Việt Nam, trong đó bao gồm: hưu trí, tử tuất, bệnh nghề nghiệp…). CSDL khám chữa bệnh BHYT với trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám, chữa bệnh.

Những CSDL trên đã giúp Ngành BHXH cải cách được thủ tục hành chính, nâng cao được chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Để khai thác CSDL chuyên ngành BHXH, trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ thông tin thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15-5-2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế. Sau 1 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố đã có hơn 15.000 trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Dự kiến đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cho tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Việc kết nối Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với Hệ thống CSDL Ngành Bảo hiểm (phạm vi đến cấp quận/huyện) là một bước tiến lớn trong công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương so với năm 2018. Kết nối CSDLquốc gia về đăng ký doanh nghiệp với cổng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Đường bộ, phạm vi đến các sở giao thông - vận tải phục vụ thủ tục hành chính cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô có số lượng giao dịch trung bình là 500 hồ sơ//ngày. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước hằng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT, chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất