Kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA 35)
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Lễ kỉ niệm

Trước xu thế phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế trong khu vực Đông Nam Á, năm 1998, Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) được thành lập, nhằm giúp các tổ chức thành viên trao đổi quan điểm và kinh nghiệm thực hiện các chính sách an sinh xã hội (ASXH). Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhất là đem lại cho các tổ chức thành viên nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển. Hiện, ASSA có 20 thành viên là các tổ chức ASXH của 10 quốc gia Đông Nam Á, gồm: Bru-nây, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, My-an-ma, Phi-lí-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam.

Từ khi thành lập, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển ASXH trong khu vực phù hợp với nguyện vọng, luật pháp và quy định của các nước thành viên, ASSA hướng tới sự hợp tác trong mọi hoạt động cũng như cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, thông tin về ASXH giữa các tổ chức thành viên cũng như với các tổ chức ASXH khác trên thế giới thông qua đào tạo, hội thảo, tư vấn, đối thoại và các hoạt động khác. Theo đó, trải qua 34 kỳ đại hội, ASSA đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, ASSA đã thành công trong việc xây dựng một diễn đàn phát triển hợp tác ASXH trong khu vực; là nơi các quốc gia thành viên Đông Nam Á cùng chia sẻ những kinh nghiệm hợp tác, hướng tới mục tiêu xây dựng các chương trình, chính sách ASXH, trong đó có chính sách BHXH, BHYT ngày một tốt đẹp hơn. Ngày nay, toàn cầu hóa không những mang lại cơ hội, mà còn cả thách thức cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Từ vấn đề chuyển dịch lao động trong và ngoài nước, cho đến vấn đề về dân số già, dân số trẻ, nền kinh tế cơ bản hay nền kinh tế kỹ thuật số… đều gắn liền với vấn đề ASXH. Nhận thức được những thách thức này, mỗi quốc gia thành viên ASSA nhận rõ cần phải có sự thay đổi trong chính sách hỗ trợ đặc thù cho ASXH. Rất nhiều quốc gia đã giới thiệu các chương trình, chính sách tiên phong, các kinh nghiệm hữu ích tới các thành viên ASSA tại mỗi kỳ hội thảo, diễn đàn do ASSA tổ chức.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2017-2018 khẳng định, qua 20 năm hình thành và phát triển, ASSA không ngừng phát triển lớn mạnh cả về quy mô, vai trò, vị trí trong hệ thống ASXH thế giới; nhiều thành viên của ASSA hiện là thành viên tích cực của Hiệp hội An sinh xã hội thế giới (ISSA). ASSA là sự khẳng định, là minh chứng cho sự kết tinh của những ý tưởng tốt nhất về ASXH trong khu vực Đông Nam Á với mong muốn khai thác tối đa hóa mọi nỗ lực trong việc thúc đẩy và bảo đảm ASXH tiến bộ và bền vững. Trong tương lai, ASSA hứa hẹn sẽ trở thành một Hiệp hội năng động và phát triển; đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển ASXH trong khu vực.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất