Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 8-2018

Tại Hội nghị, BHXH Việt Nam thông tin tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình thực hiện nhiệm vụ của BHXH Việt Nam tháng 8-2018.

1. Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 13,97 triệu người; BHXH tự nguyện là 241 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,93 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 81,76 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số.

- Số thu: Trong tháng 8, toàn Ngành thu 28.932 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 8-2018 toàn Ngành thu 202.917 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 138.402 tỷ đồng, thu BHTN là 9.881 tỷ đồng, thu BHYT là 54.633 tỷ đồng.

2. Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Trong tháng, toàn Ngành đã giải quyết 9.135 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 69.193 người hưởng trợ cấp 1 lần; 889.200 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 8 tháng đầu năm đã giải quyết 78.092 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 539.527 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.360.226 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Trong tháng, cả nước có khoảng 15,13 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 8 tháng đầu năm có 116 triệu lượt người KCB BHYT.

- Trong tháng, phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 90.200 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.313 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 8 tháng đầu năm, giải quyết cho 464.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 23.299 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

3. Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Trong tháng, toàn Ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 27.995 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8-2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 201.973 tỷ đồng, đạt 68,61% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách 29.920 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 101.822 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 5.801 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 64.429 tỷ đồng.

Về công tác chỉ đạo, điều hành:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành

Trong tháng, BHXH Việt Nam đã ban hành 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; Công văn về việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Công văn về việc giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT; Công văn hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình...

- Tham gia đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại BHXH một số tỉnh, thành phố.

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số quy định, hướng dẫn bổ sung về công tác thu; cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT quý II năm 2018.

- Tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ trả sổ BHXH cho người lao động; tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019. Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHTN; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

2. Phối hợp với các bộ, ngành trong công tác BHXH, BHYT

- Tham gia với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó có các văn bản quan trọng như: dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ; dự thảo Thông tư sửa đổi thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; tham gia với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT…

- Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành, bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2018 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 gửi Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT năm 2017 gửi Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ; báo cáo tình hình triển khai chính sách BHYT cho trẻ em gửi Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; Báo cáo công tác tổ chức Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao; Báo cáo về thực hiện trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong tăng cường chất lượng của y tế tuyến cơ sở…

Tại Hội nghị, các nhà báo đã được cung cấp một số thông tin về Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 35 được BHXH Việt Nam chủ trì tổ chức tại TP.Nha Trang vào tháng 9 tới; tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT và liên thông dữ liệu 8 tháng đầu năm 2018; một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai của Ngành trong tháng 9-2018.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan của BHXH Việt Nam sẽ trả lời các câu hỏi xoay quanh các nội dung có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí đưa ra tại Hội nghị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất