Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

I. Đối tượng tham gia:

HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục, nhà trường, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác.

Nơi tham gia: Tại cơ sở giáo dục, nhà trường HSSV đang theo học.

II. Mức đóng, phương thức đóng, hỗ trợ mức đóng:

1. Mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại.

Số tiền HSSV đóng BHYT hiện tại là: 70% * 4,5% * 1.390.000 = 43.785 đồng/ tháng.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT của HSSV là: 30%* 4,5% * 1.390.000 = 18.765 đồng/tháng.

2. Phương thức đóng: Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.

3. Địa điểm đóng: cơ sở giáo dục, nhà trường HSSV đang theo học.

III. Thủ tục tham gia BHYT:

- HSSV tham gia BHYT kê khai Tờ khai được cơ quan BHXH cung cấp thông qua cơ sở giáo dục hoặc nhà trường đang theo học. Trường hợp HSSV đã có mã số BHXH thì chỉ cần cung cấp mã số BHXH, không phải lập Tờ khai.

- Đóng tiền cho cơ sở giáo dục hoặc nhà trường và nhận lại thẻ BHYT sau 5 ngày kể từ ngày cơ sở giáo dục hoặc nhà trường lập danh sách cấp thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH.

IV. Về đăng ký KCB BHYT ban đầu

- HSSV được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến xã, huyện và tương đương không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi học tập, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB;

- HSSV thường trú, tạm trú có thời hạn trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mà không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc KCB ban đầu thì được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, trung ương sau khi có văn bản của giám đốc BHXH và giám đốc SYT tỉnh;

- HSSV thường trú, tạm trú có thời hạn trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến trung ương khi các cơ sở KCB này đáp ứng được nhu cầu đăng ký KCB ban đầu sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của giám đốc BHXH tỉnh và giám đốc SYT.

V. Về thủ tục khi đi KCB

1. KCB đúng quy định:

- Phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ ngay khi đến KCB gồm có: Thẻ BHYT còn hạn sử dụng và một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Thẻ Đoàn viên, Giấy phép lái xe… Riêng học sinh chưa có giấy tờ tùy thân thì sử dụng Thẻ học sinh hoặc giấy xác nhận của công an xã/phường nơi cư trú.

Ngoài ra phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Trường hợp trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ BHYT: Xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT;

+ Trường hợp chuyển tuyến KCB: Xuất  trình Giấy chuyển tuyến;

+ Trường hợp đến khám lại theo giấy hẹn của bác sỹ tại  cơ sở y tế tuyến trên không qua cơ sở y tế đăng ký KCB ban đầu: Xuất trình Giấy hẹn khám lại;

+ Trường hợp đi học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú: Xuất trình bản chính hoặc bản sao quyết định cử đi học, giấy đăng ký tạm trú và được  KCB tại cơ sở y tế cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT;

- Trường hợp cấp cứu: Xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện.

2. KCB không đúng quy định: Không xuất trình đầy đủ một trong các giấy tờ đã nêu tại Khoản 1, mục này.

3. KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT: kể cả trường hợp đã xuất trình đầy đủ thủ tục tại Khoản 1, mục này.

VI. Phạm vi và mức hưởng BHYT

1. Phạm vi quyền lợi hưởng

- Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường (sơ cấp cứu, xử trí ban đầu khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập);

- Được KCB, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

- KCB trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích;

- KCB tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra;

- Được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với HSSV có mã thẻ BT, HN, DT, DK, XD và TS trong trường hợp cấp cứu hoặc khi  đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật;

- Được  thanh toán thuốc, hóa chất, VTYT, DVKT y tế theo tỷ lệ, điều kiện thanh toán do Bộ trưởng BYT quy định.

2. Mức hưởng BHYT

2.1. KCB đúng thủ tục quy định:

- 100% chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp sau:

+ HSSV có mã thẻ BHYT là: BT, HN, DT, DK, XD, TS.

+ KCB tại tuyến xã;

+ Tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng);

+ Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, đồng thời có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (8.340.000 đồng) thì được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

- 95% chi phí KCB khi HSSV có mã thẻ BHYT là: TC, CN;

- 80% chi phí KCB đối với mã thẻ HS, SV, TA, TQ, TY, TV.

2.2. HSSV có đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc PKĐK hoặc bệnh viện tuyến huyện được KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc PKĐK hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh: mức hưởng như khoản 1, mục này.

2.3. HSSV có mã thẻ DT và HN tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; HSSV có mã thẻ XD khi tự đi KCB không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương: mức hưởng như khoản 1, mục này.

2.4. Trường hợp cấp cứu: được KCB tại bất kì cơ sở KCB nào và có mức hưởng như khoản 1, mục này.

2.5. KCB không đúng tuyến:

- 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương;

- 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trở đi trong phạm vi cả nước;

- 100% chi phí điều trị nội, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện.

2.6. Trường hợp đi KCB không xuất trình đầy đủ thủ tục: được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH trong phạm vi và mức hưởng theo quy định.

2.7. Trường hợp đi KCB tại cơ sở không ký hợp đồng: mức thanh toán như sau:

Loại hình KCB

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mức thanh toán tối đa cho một đợt KCB (đồng)

1. Ngoại trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

60.000

2. Nội trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

500.000

Cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương

1.200.000

Cơ sở y tế tuyến trung ương và tương đương

3.600.000

VII. Các trường hợp không được hưởng BHYT

- Chi phí trong trường hợp quy định tại Khoản 1, mục VI nhưng đã được ngân sách nhà nước chi trả.

- Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.

- Khám sức khỏe.

- Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.

- Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

- Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.

- Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.

- Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

- KCB, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.

- KCB nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

- Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

- Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

VIII. Quyền và trách nhiệm của HSSV

1. Quyền của HSSV:

- Được cấp thẻ BHYT khi đóng BHYT.

- Được KCB.

- Được tổ chức BHYT thanh toán chi phí KCB theo chế độ BHYT.

- Yêu cầu tổ chức BHYT, cơ sở KCB BHYT và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ BHYT.

- Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

2. Trách nhiệm của HSSV:

- Đóng BHYT đầy đủ, đúng thời hạn.

- Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ BHYT.

- Thực hiện đầy đủ thủ tục khi đến KCB.

- Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức BHYT, cơ sở KCB khi đến KCB.

- Thanh toán chi phí KCB cho cơ sở KCB ngoài phần chi phí do quỹ BHYT chi trả.

IX. Một số lưu ý

- Mỗi HSSV tham gia BHYT được cấp một mã số BHXH; dùng mã số BHXH để làm thủ tục tham gia và hưởng BHYT.

- HSSV tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.

- Học sinh đủ 6 tuổi và có ngày sinh trước 30-9 của năm nhập học thì thu và cấp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1-10 của năm đó; có ngày sinh sau 30-9 của năm nhập học thì thu và cấp thẻ BHYT có giá trị sau tháng sinh nhật.

- Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT.

X. Giải pháp phát triển đối tượng BHYT HSSV năm học 2018-2019

Để thực hiện mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm 2018 và duy trì tỷ lê bền vững, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện các nội dung:

- Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo (gọi tắt là trường học). Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ 2 trở đi; Ngành Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HSSV.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT để vận động HSSV tham gia BHYT, trong đó chú trọng vào các nội dung về quyền lợi hưởng khi tham gia BHYT. Đồng thời, thực hiện rà soát, phân loại danh sách HSSV chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp với các trường học vận động HSSV tham gia BHYT đầy đủ.

- Phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT đến tất cả các trường học; ban hành văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức thu BHYT HSSV theo đúng quy định.

- Thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH như sau:

+ Đối với trường hợp HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu và in Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT gửi cho trường học, thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng.

+ Đối với trường hợp HSSV chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16-7-2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

- Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT học sinh, sinh viên, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất