Nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng nghiệp vụ thích ứng với cuộc cách mạng 4.0

Tại điểm cầu địa phương có Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trên toàn quốc.

Báo cáo kết quả công tác 09 tháng đầu năm 2018 của BHXH Việt Nam cho thấy, số người tham gia BHXH là 14,31 triệu người; trong đó, BHXH bắt buộc là 14,06 triệu người (đạt 95,5% kế hoạch cả năm) , BHXH tự nguyện là 247.00 triệu người (đạt 74,6%); 12 triệu người tham gia BHTN (đạt 93,3%); 82,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87,6% dân số (chỉ tiêu bao phủ tại Quyết định 1167/QĐ-TTg là 85,2% dân số).nTổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 238.227 tỷ đồng; đạt 72,2% kế hoạch cả năm. Số nợ BHXH bằng 3,4% kế hoạch thu.

Số người được cấp sổ BHXH là 14,22 triệu người đạt 99,4% số người tham gia BHXH. Số sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động là 12.937.930 sổ, đạt 99,58%. Số người tham gia đã được cấp thẻ BHYT là 82,3 triệu người; trong đó, cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH là 78,65 triệu người, đạt tỷ lệ 99% tổng số người tham gia đã có mã số BHXH.

Toàn ngành đã thực hiện giải quyết 93.812 người hưởng BHXH hàng tháng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó giải quyết chế độ hưu trí là 75.541 người. Giải quyết 620.821 người hưởng trợ cấp 1 lần, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó BHXH 1 lần là 534.038 người, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2017. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ cho 7.311.377 lượt người, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017. Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 412.473 người, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề cho 20.378 người. 09 tháng năm 2018, số lượt khám chữa bệnh ước khoảng 131,4 triệu lượt người với số tiền chi BHYT là 72.798 tỷ đồng. Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là 228.017 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, BHXH Việt Nam đã bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực phối hợp với các Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm; thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toán ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý BHXH, BHYT.

Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH Việt Nam (từ 01/01/2017 đến 30/6/2018), Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã đánh giá: “BHXH Việt Nam đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong, ngoài nước đánh giá cao, trở thành một điểm sáng trong triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính được người dân, tổ chức đánh giá cao”.

Kết luận của Đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giám sát tình hình thực hiện BHXH, BHYT tại một số tỉnh, thành phố thời gian vừa qua cũng khẳng định: “Công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quy trình luân chuyển hồ sơ, chứng từ, trách nhiệm và thời hạn giải quyết được niêm yết và tuân thủ công khai, minh bạch; các thủ tục giải quyết chế độ, chính sách đã được cải cách; thời hạn giải quyết chế độ chính sách, cấp lại, đổi sổ BHXH, thẻ BHYT... được rút ngắn, nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân; việc thực hiện mô hình "một cửa điện tử tập trung" góp phần giảm áp lực về thiếu nhân lực của cơ quan BHXH; công tác thực hiện chi phí khám chữa bệnh từ quỹ BHYT đã đáp ứng tốt mục tiêu phục vụ người bệnh”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, thông tin về thành công của Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) lần thứ 35 vừa được tổ chức tại Khánh Hoà. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, đây là thành quả của một năm tích cực triển khai mọi nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh ứng dụng CNTT bắt kịp xu hướng của cuộc CMCN 4.0; nắm bắt kịp xu hướng chuyển dịch lao động; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trình độ nghiệp vụ. Đồng chí Thứ trưởng, Tổng Giám đốc ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của toàn Ngành đồng thời cho biết sẽ khen thưởng cá nhân, tập thể có những đóng góp quan trọng để thực hiện thành công Hội nghị quan trọng này.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, tại ASSA 35, BHXH Việt Nam đã cùng các tổ chức thành viên ký kết Tuyên bố chung, cam kết đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ theo tư duy của 4.0; trên nền của CM 4.0. Chính vì vậy, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành phải có những phương pháp mới, cách làm mới, thái độ mới; đặc biệt, phương pháp điều hành phải bài bản, khoa học, mang đậm dấu ấn của 4.0.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu, cùng với những kết quả đã đạt được, hội nghị tập trung đưa ra những hạn chế, tồn tại, đi sâu vào các vấn đề “nóng” như phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện khám, chữa bệnh BHYT; liên thông dữ liệu trên Hệ thống giám định BHYT điện tử; tập trung làm rõ và chỉ đạo quyết liệt, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh đến thực thi đạo đức công vụ trong toàn Ngành; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý, kỷ luật tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Giám đốc, công tác thu – sổ, thẻ đang đi đúng xu thế của CMCN 4.0. Thu – Sổ, thẻ đạt được cam kết minh bạch, cam kết dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số định danh, trả sổ BHXH... Tuy nhiên, đồng chí Trần Đình Liệu cũng cho rằng, trong công cuộc đổi mới này, việc sắp xếp lại cán bộ; công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ phải được các đơn vị quan tâm, chủ động. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thích ứng với CNTT, ứng dụng vào trong thực thi nhiệm vụ; nêu cao việc chấp hành, thực thi đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động đối với từng vị trí, công việc.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố đã trao đổi chia sẻ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong triển khai nhiệm vụ như công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và các sở ngành liên quan; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện còn thấp; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức đóng; công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Giám định BHYT còn hạn chế dẫn đến tình trạng lạm dụng quỹ BHYT tại một số địa phương... Đồng thời, các đại biểu cũng cùng nhau bàn thảo, đưa ra những giáp pháp cụ thể, chi tiết nhằm phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất