Những con số biết nói về phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 của BHXH Việt Nam
Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ V.

1. Ban hành các quy định, hướng dẫn công tác TĐKT

Giai đoạn 2016-2020, BHXH Việt Nam ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các PTTĐ và công tác khen thưởng trong toàn Ngành (năm 2016: 20 văn bản; năm 2017: 55 văn bản; năm 2018: 48 văn bản; năm 2019: 25 văn bản và 6 tháng đầu năm 2020: 25 văn bản).

2. Phát động các PTTĐ thường xuyên, chuyên đề

Bên cạnh việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện 4 PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các PTTĐ thực hiện Nghị quyết số 21 và số 28 của Đảng gồm: 2 PTTĐ theo giai đoạn; 5 PTTĐ thường xuyên hằng năm và 10 PTTĐ chuyên đề theo đợt phù hợp nhiệm vụ chính trị hằng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành.

3. Kết quả thực hiện các PTTĐ

Các PTTĐ đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị hằng năm và giai đoạn 2016-2020, nổi bật: 

- Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng vượt so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 là 70,2 triệu người và tới năm 2019 là 86,5 triệu người.

Tính đến 31-8-2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,4 triệu người (đạt 98,14% kế hoạch được giao); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8-2020 đạt 786.173 người, đặc biệt, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 bằng gấp hai lần kết quả về số người phát triển được giai đoạn 11 năm trước đó. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

- Năm 2015, toàn Ngành đã giải quyết cho gần 8,1 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH thì đến năm 2019 con số này là 12,5 triệu lượt người (tăng 54%). Năm 2015 toàn Ngành đã thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 130 triệu lượt người và đến năm 2019 đã thanh toán cho 184 triệu lượt người (tăng 41%). Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho khoảng 3,2 triệu người hưởng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt và khoảng 600 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân).

- Giảm từ 115 thủ tục hành chính năm 2014 xuống còn 27 thủ tục năm 2019; số lần thực hiện giao dịch bình quân giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm… Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2018, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017).

- Hệ thống giao dịch BHXH điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông với 100% cơ sở KCB BHYT trong phạm vi toàn quốc (tuyến xã 10.376 cơ sở y tế, tuyến huyện 1.933 cơ sở y tế, tuyến tỉnh 540 cơ sở y tế, tuyến Trung ương 48 cơ sở y tế).

- Thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo Quyết định phê duyệt số 856/QĐ-TTg ngày 10-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ, toàn Ngành đã giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn; giảm 6 BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh.

4. Kết quả công tác khen thưởng

* Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

+ 1 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập;

+ 119 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng;

+ 17 cá nhân được truy tặng Huân chương chiến công các hạng;

+ 288 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ 54 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ;

+ 5 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

* Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam

+ 706 tập thể trong Ngành được tặng Cờ thi đua BHXH Việt Nam;

+ 133 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành BHXH.

+ 9.031 tập thể, cá nhân trong Ngành được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam…

* Khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen ngoài Ngành

- Khen thưởng chuyên đề, đột xuất: 557 tập thể và 911 cá nhân.

- Khen ngoài Ngành: 5.174 tập thể và 4.058 cá nhân.

* Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH”: 1.521 cá nhân trong Ngành và 1.562 cá nhân ngoài Ngành.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất