Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia thay đồng chí Nguyễn Sinh Hùng vừa được Quốc hội miễn nhiệm vào ngày 30-3-2016.

Sau khi thảo luận, đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Theo đó, người duy nhất được giới thiệu vào hai chức danh trên là đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu hai chức danh trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồng chí Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, tổng số phiếu phát ra là 484, số phiếu thu về là 484.

Kết quả kiểm phiếu có 472/481 phiếu hợp lệ (chiếm 95,5%) tán thành bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Số phiếu không đồng ý là 9, chiếm 1,82%.

467/477 phiếu hợp lệ (chiếm 91,5%) tán thành bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Số phiếu không đồng ý là 10, chiếm 2,22%.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt (475 đại biểu).

Như vậy, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức: “Trước Cờ đỏ Sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kể từ giờ phút này luôn khắc ghi lời tuyên thệ của mình để thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, phát huy truyền thống cùng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất...

* Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân quê ở Bến Tre, sinh năm 1954, đã từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI, XII; là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất