Miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng
Đại biểu Quốc hội phiếu về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Chiều 30-3-2016, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Nghị quyết có hiệu lực khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia mới.

Cuối buổi chiều, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Kết quả biểu quyết có 455/463 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 92,11%.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ban kiểm phiếu này tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đồng chí Huỳnh Văn Tí, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, 431/473 phiếu hợp lệ, chiếm 87,25% đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, 430/473 phiếu hợp lệ, chiếm 87,04% đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất