Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Như tin đã đưa, ngày 27-1-2016 BCH Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất tại Trụ sở Trung ương Đảng đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương. Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra sáng nay (28-1), đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XI, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Hội nghị tín nhiệm bầu tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư khóa XII. Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, Ban Bí thư khóa XII có 3 đồng chí.

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu với bạn đọc danh sách chi tiết Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Danh sách Bộ Chính trị:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14-4-1944

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; XII tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8-1999 đến 4-2001)

- Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII

- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng); cử nhân Ngữ văn

 

Đồng chí Trương Hoà Bình

Ngày sinh: 13-4-1955

Quê quán: Xã Long Đước Đông, Cần Giuộc, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI   

- Ủy viên Bộ chính trị khóa XII

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học, Đại học Bách khoa, Đại học An ninh

Đồng chí Nguyễn Văn Bình

Ngày sinh: 4-3-1961

Quê quán: Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sỹ khoa học 

Đồng chí Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10-12-1958

Quê quán: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Đồng chí Hoàng Trung Hải

Ngày sinh: 27-9-1959

Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII

- Phó thủ tướng Chính phủ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Kỹ sư Hệ thống điện, Thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen

Đồng chí Vương Đình Huệ

Ngày sinh: 15-3-1957

Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Đồng chí Đinh Thế Huynh

Ngày sinh: 15-5-1953

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương khóa IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

- Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ báo chí

 

Đồng chí Tô Lâm

Ngày sinh: 10-7-1957

Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đồng chí Ngô Xuân Lịch

Ngày sinh: 20-4-1954

Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Đồng chí Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23-1-1958

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử

Đồng chí Phạm Bình Minh

Ngày sinh: 26-3-1959

Quê quán: Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft (Mỹ)

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 12-4-1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

- Phó Chủ tịch Quốc hội

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

Ngày sinh: 12-6-1953

Quê quán: Xã Phương Trà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Đại biểu Quốc hội khoá: X, XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư Kinh tế, Tiến sĩ Điều khiển học

Đồng chí Tòng Thị Phóng

Ngày sinh: 10-2-1954

Quê quán: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương khóa VII, IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X

- Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20-7-1954

Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

- Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế

Đồng chí Trần Đại Quang

Ngày sinh: 12-10-1956

Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

- Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

- Đại biểu Quốc hội khoá XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Đồng chí Đinh La Thăng

Ngày sinh: 10-9-1960

Quê quán: Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Đại biểu Quốc hội Khoá XI, XIII

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sỹ

Đồng chí Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13-12-1970

Quê quán: Vĩnh Long
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. HCM

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Triết học

Đồng chí Trần Quốc Vượng

Ngày sinh: 5-2-1953

Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sĩ LuậtDanh sách Ban Bí thư:Đồng chí Nguyễn Hoà Bình

Ngày sinh:  24-5-1958

Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương khóa Đảng XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ

Đồng chí Lương Cường

Ngày sinh: 15-8-1957

Quê quán: Xã Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên

Ngày sinh: 14-7-1957

Quê quán: Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật


 

Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Truong ương gồm 21 đồng chí; đồng chí Trần Quốc Vượng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng 

2. Đồng chí Nghiêm Phú Cường 

3. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh

4. Đồng chí Nguyễn Đức Hải 

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp 

6. Đồng chí Sa Như Hòa 

7. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài 

8. Đồng chí Nguyễn Công Học 

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng 

10. Đồng chí Trần Tiến Hưng 

11. Đồng chí Võ Minh Khương 

12. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà 

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân 

15. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn 

16. Đồng chí Cao Văn Thống 

17. Đồng chí Tô Quang Thu 

18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn 

19. Đồng chí Hà Quốc Trị 

20. Đồng chí Mai Trực 

21. Đồng chí Trần Cẩm Tú 

 Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất