Thực hiện luân chuyển cán bộ ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Đồng chí Trần Đức Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Lộc (đứng) trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng với cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc đã luân chuyển, điều động nhiều cán bộ từ huyện về xã và ngược lại; luân chuyển, điều động cán bộ từ các ban đảng sang khối chính quyền và các phòng ban, ngành, đoàn thể. Cụ thể là: Điều động 1 đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Lộc; 1 Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 1 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lộc Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; 1 đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng; 1 Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Lộc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện; 1 Bí thư Đảng ủy xã Lộc Tiến giữ chức vụ Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện; 1 Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Lộc Tiến; 1 Phó Phòng Tài nguyên Môi trường, 1 chuyên viên Đội Quản lý Đô thị giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn; 1 ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy về giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô và hiện tại giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy. Ngoài ra huyện tiếp nhận 3 đồng chí từ tỉnh luân chuyển về huyện.

Đa số cán bộ luân chuyển là cán bộ trẻ, có năng lực. Các đồng chí cán bộ trẻ sau khi được điều động, bổ nhiệm đều phát huy tốt năng lực bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tín nhiệm cao thể hiện qua đợt bầu cử và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do cấp ủy và HĐND bầu. Công tác luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, tiến hành thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy lựa chọn cán bộ đi luân chuyển phải là những đồng chí được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, triển vọng phát triển.

Trước khi tiến hành luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, các tổ chức liên quan. Các đồng chí luân chuyển phát huy được vai trò trách nhiệm, từng bước trưởng thành trên cương vị công tác mới, góp phần tích cực giúp các địa phương ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương luân chuyển đến, được cán bộ và đảng viên đồng tình, tín nhiệm.

Qua thực tiễn thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, nhận thức các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo được sự thống nhất trong nội bộ cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong tình hình hiện nay, cán bộ trong diện quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý rất cần phải được rèn luyện trong thực tiễn. Việc luân chuyển cán bộ đòi hỏi phải đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm nên trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc luôn được đề cao.

Từ thực tiễn công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn huyện Phú Lộc rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, trong quá trình thực hiện công tác luân chuyển cán bộ không ngừng mở rộng dân chủ, chủ động phát hiện nguồn cán bộ từ kết quả công việc để tập trung tạo nguồn cán bộ.

Hai là, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ và xác định rõ cơ cấu cho từng chức danh trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của từng đơn vị cụ thể.

Ba là, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ chu đáo, cụ thể, bảo đảm tính ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Bốn là, tiến hành luân chuyển cán bộ phải đồng bộ, thống nhất.

Năm là, cần có chế độ, chính sách hợp lý, thỏa đảng đối với cán bộ được luân chuyển và điều động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đến công tác ở đơn vị mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất