Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đồng chí Phạm Minh Chính cùng các tướng lĩnh.

Ngày 17-5-2016, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 955/QĐ-CTN bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Cùng với đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã ký các quyết định thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với hai đồng chí: Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Phan Anh Việt, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng; thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng cho 8 đồng chí cán bộ thuộc một số cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Trung tướng Phan Văn Giang và các đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng lần này; đánh giá cao năng lực, trình độ, bản lĩnh và trí tuệ của các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ và thăng quân làm cấp tướng. Chủ tịch nước cho rằng, việc Trung tướng Phan Văn Giang được bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng lần này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trên cơ sở phân tích những nét cơ bản của tình hình thế giới, khu vực; yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ: Trên cương vị mới, từng đồng chí cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, nâng cao trình độ, trí tuệ, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện để xây dựng LLVT nói chung, QĐND Việt Nam nói riêng ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân. Chủ tịch nước chỉ rõ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước để có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp, kịp thời trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ và khả năng SSCĐ; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để đất nước phát triển...

Tại buổi lễ, thay mặt cán bộ được bổ nhiệm chức vụ và thăng quân hàm cấp tướng, Trung tướng Phan Văn Giang gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, giáo dục và rèn luyện của Đảng, Nhà nước và nhân dân; của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; đồng thời hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng cương vị công tác.

Nguồn: Báo QĐND

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất