Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội: Xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trí tuệ, chiều 28-10-2010, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Dự phiên bế mạc có Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.


Với tinh thần "Phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” các dự thảo văn kiện được Đại hội lần thứ XV thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XV của Đảng bộ Thành phố và Đại hội XI của Đảng. Các tham luận được trình bày tại Đại hội thể hiện tâm huyết và trí tuệ sâu sắc của các đại biểu, ý chí quyết tâm hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Đại hội thống nhất, biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới.


Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2011-2015: Tănng trưởng GDP bình quân 12-13%/năm; GDP bình quân đạt 4.100-4.300 USD/người; huy động vốn đầu tư xã hội từ 1.400-1.500 nghìn tỷ; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân kết nạp 10.000 đảng viên mới/năm; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm trên 70%; tỷ lệ TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM bình quân hằng năm trên 75%. Nghị quyết Đại hội nêu rõ:


Về nhiệm vụ chủ yếu: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường; tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội. Ưu tiên phát triển khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Thủ đô; tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


Xác định các khâu đột phá: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.


Trong đó có các giải pháp trọng tâm: về phát triển kinh tế; xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; phát triển văn hóa-xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng; quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế Thủ đô; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.


Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV gồm 75 đồng chí với danh sách bầu có số dư 16%. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 12% (9/75), tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 4% (3/75), số đại biểu tái cử BCH Đảng bộ khóa XV 57,33% (43/75). Trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội 100% uỷ viên có trình độ đại học, trên 60% sau đại học; 98,66% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.


Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí với số dư là 23,52% (17/21); tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ đạt 17,64%; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Bí thư Thành ủy; các đồng chí Nguyễn Công Soái, Ngô Thị Doãn Thanh, Nguyễn Thế Thảo, Tưởng Phi Chiến được bầu làm Phó bí thư Thành ủy. Bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 15 đồng chí, đồng chí Trần Trọng Dực được bầu làm Chủ nhiệm.


Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 53 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết.

 

* Sáng ngày 28-10-2010, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Hà Nội gặp mặt, chúc mừng 64 đại biểu nữ tham dự Đại hội. 
                       
                 Đồng chí Phạm Quang Nghị chúc mừng các đại biểu nữ
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định: Thành công tốt đẹp của Đại hội có đóng góp chung của từng đại biểu, đặc biệt là vai trò của 12% đại biểu nữ. Cũng như những tỉnh thành khác, Hà Nội có cán bộ nữ tham gia lãnh đạo từ cơ sở tới thành phố, tuy tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Đại hội chưa được như mong muốn, song so với khóa trước đã chiếm tỷ lệ cao hơn; đặc biệt có 3 nữ tham gia ban thường vụ và 1 trong Thường trực Thành ủy. Qua đây khẳng định sự đóng góp của cán bộ nữ Hà Nội vào sự phát triển của phụ nữ Thủ đô.

* Sau lễ bế mạc Đại hội, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo tại Trung tâm báo chí của Đại hội. Chủ trì họp báo có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy (ảnh).
                          

Thông cáo báo chí nêu: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ XV và Thành ủy khóa XV thực sự tiêu biểu cho khối đoàn kết, nhất trí đã được kiểm nghiệm, thử thách qua thực tế giải quyết công việc thời gian qua… Thay mặt Đảng bộ TP Hà Nội, lãnh đạo Thành ủy đã cảm ơn đóng góp nhiệt thành của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương trong suốt quá trình Đại hội.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất