Khu vực phía Nam - Nhiều cách làm sáng tạo

Tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên đại hội đảng bộ các cấp ở các địa phương phía Nam đều diễn ra trang trọng, đúng trình tự, thủ tục quy định, phát huy dân chủ và hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tham mưu thành lập 8 tổ công tác của Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ ở thôn, ấp, khu phố để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Ban Tổ chức các tỉnh ủy Bạc Liêu, Bình Dương, Trà Vinh… tham mưu thành lập các đoàn khảo sát nắm thực trạng, tiềm năng, thế mạnh từng lĩnh vực, làm cơ sở xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương tham mưu tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu đối với từng chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về một số chủ đề: “Vùng đổi mới, sáng tạo”, “Phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên”...

Trong công tác nhân sự, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Bình Phước… tham mưu giúp BTV tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và khảo sát nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm cụ thể hóa 5 bước của quy trình nhân sự. Trong mỗi bước có hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung cần thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh tham mưu để BTV Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, trong đó cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy các đồn biên phòng tham gia cấp ủy ở 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh. BTV Tỉnh ủy Tiền Giang chỉ đạo các cấp ủy mở rộng lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đến đảng viên đối với những cán bộ có dư luận không tốt; đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên, kết quả được thông báo công khai tại chi bộ, đảng bộ trước khi diễn ra đại hội. BTV Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Công văn số 803-CV/TU ngày 26-11-2019 quy định các cấp ủy phải rà soát, đánh giá nhân sự trong 1 nhiệm kỳ trước khi thực hiện quy trình 5 bước về công tác nhân sự cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ban hành Công văn số 832-CV/TU ngày 9-1-2020 chỉ đạo rà soát, điều động, bố trí cán bộ, bảo đảm nhân sự cấp ủy cơ sở khóa mới không có vợ, chồng; bố mẹ bên vợ hoặc chồng; con; anh, chị, em ruột bên vợ hoặc bên chồng cùng tham gia ứng cử cấp ủy.

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy tổ chức thực hiện với nhiều hình thức. Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua “200 ngày Chào mừng đại hội đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”; tổ chức triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội” tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố và triển lãm “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X đi vào cuộc sống” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển lãm với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh” tại 3 điểm, với 6 khối chủ đề, 22 gian triển lãm…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tham mưu xây dựng mô hình “Thực hiện phiếu nhận diện các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)” và tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ. Từ 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết và 82 biểu hiện được Ban Tổ chức Tỉnh ủy cụ thể hóa, Long An đã xây dựng phiếu nhận diện. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, họp giao ban tháng, các chi bộ, đảng bộ các cơ quan, đơn vị rà soát, chỉ ra từng biểu hiện suy thoái có liên quan đến tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xem xét, tự rà soát để kịp thời điều chỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bản cam kết cá nhân của từng cán bộ, công chức sau rà soát, điều chỉnh.

Cùng với việc thường xuyên rà soát, nhận diện, đánh giá 82 biểu hiện suy thoái, đưa việc thực hiện cam kết, kiểm điểm của tập thể, cá nhân đi vào nền nếp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định 4842-QĐ/TU ngày 30-7-2019 về “Trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị”. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành của tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Cơ sở hỏi, cán bộ tổ chức trả lời” vào sáng thứ hai hằng tuần, sau giao ban cơ quan. Nội dung chương trình là những câu hỏi nảy sinh từ thực tế công tác tổ chức xây dựng Đảng (mỗi tuần, phòng nghiệp vụ cung cấp một câu hỏi gửi đến các chuyên viên, chuyên viên chính; cán bộ nào bốc thăm trúng tên mình thì phải trả lời; đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ cho ý kiến về mức độ đúng, sai, đồng chí Lãnh đạo Ban chủ trì giao ban kết luận). Chương trình đã góp phần nâng cao hiểu biết về nghiệp vụ; tạo thói quen tìm hiểu, nghiên cứu cho cán bộ, công chức nên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cả cơ quan.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Tỉnh An Giang thí điểm mô hình Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ (từ tháng 1-2019); trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ ở 4/11 huyện, thành phố; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra ở 2 huyện, thành phố; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ở 9/11 huyện, thành phố; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện ở 4 huyện, thành phố; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở 145/156 xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp ở 100% khóm, ấp.

Tỉnh Tây Ninh tiến hành khảo sát thực tế và lấy ý kiến thống nhất của 9/9 cấp ủy cấp huyện trực thuộc, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu thực hiện chủ trương: “Thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã không là người địa phương để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành ở cấp huyện, cấp xã; khuyến khích bố trí các chức danh chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và trưởng công an, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, chánh án toà án nhân dân cấp huyện không là người địa phương”.

Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 1 năm thí điểm mô hình Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tại 3 huyện Đạ Huoai, Lâm Hà và Đạ Tẻh. Qua đó khẳng định, việc thành lập Cơ quan Khối là giải pháp thực hiện đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng đối với công tác vận động quần chúng, từ đó cụ thể, sát cơ sở hơn, đồng thời thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo lộ trình.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận tham mưu BTV Tỉnh ủy xem xét quyết định ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh; ban hành Danh mục 11 vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm; Quyết định thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh gắn với vị trí việc làm.

Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tham mưu sắp xếp đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố thành đảng bộ cấp trên cơ sở có chính quyền cùng cấp. Đồng thời, trình BTV Thành ủy dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường Thành phố với các quận ủy, huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động đối với các đội quản lý thị trường cấp quận, huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng tại các đội quản lý thị trường cấp quận, huyện.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 2 hội thảo chuyên đề: “Các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kết nạp đảng viên” và “Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp của tỉnh”. Các đại biểu tham dự hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành Đề án số 08-ĐA/TU ngày 27-3-2020 về tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, với các chỉ tiêu hằng năm: Kết nạp ít nhất 20 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thành lập tổ chức công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân trở lên…

Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu đạt tiêu chuẩn “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền và tuyên dương 29 đảng viên điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực trong công tác xã hội. Huyện ủy Bù Đăng xây dựng mô hình “Tiết kiệm xây dựng nhà nghĩa tình đảng viên”. Nguồn vốn được vận động từ cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Kết quả, xây dựng được 20 căn nhà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Huyện ủy Bù Đốp đẩy mạnh phong trào “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”; mỗi đảng viên tiết kiệm và đóng góp 1.000 đồng/ngày từ 1-6-2017, tạo quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ đảng viên khó khăn, gia đình chính sách, người có công. Phong trào đã tiết kiệm được hơn 731 triệu đồng và đã chi hỗ trợ 140 triệu đồng...

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất