Đảng ủy Vũ Lâm (Lạc Sơn, Hòa Bình) quyết tâm lãnh đạo xây dựng nông thôn mới
Đại diện Đảng ủy xã tham dự hoạt động triển khai công tác của phụ nữ
Xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình là 1 trong 4 xã điểm của tỉnh Hòa Bình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy tại địa phương, sau 2 năm, Vũ Lâm đã triển khai được một số nội dung quan trọng, bộ mặt nông thôn Vũ Lâm đang từng ngày đổi mới.

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lâm Hồ Trọng Ngọc cho biết: Việc khảo sát, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Vũ Lâm luôn bám sát 19 tiêu chí về nông thôn mới được nêu trong Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung khảo sát bước đầu tại các xóm bao gồm: Quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư, khu tập thể, khu thể thao, nhà trẻ; quy hoạch, chỉnh trang hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; quy hoạch xây dựng hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp… Đến nay, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã đã tổ chức công bố đề án xây dựng nông thôn của xã, đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua, kiểm tra, rà soát, bổ sung đề án cho phù hợp; chọn các tiêu chí thực hiện trong năm 2012 để cùng với nguồn vốn của Nhà nước phát động toàn dân xây dựng; bàn thống nhất việc tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn hỗ trợ để cứng hóa kênh mương, xây dựng đường giao thông và vốn hỗ trợ phát triển sản xuất. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của địa phương, xã Vũ Lâm luôn quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch cơ sở hạ tầng. Hiện tại, hệ thống điện, đường, trường, trạm, công trình thủy lợi, chợ nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư của xã từng bước được đầu tư xây dựng kiên cố.

Quá trình lãnh đạo thực hiện, chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, Đảng ủy Vũ Lâm đã ban hành 46 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, công tác quy hoạch cán bộ, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể gắn với việc học tập chuyên đề “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012”, tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Với sự vào cuộc quyết liệt, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2012 của Vũ Lâm đạt 4,4% trong các ngành: nông - lâm nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người 5,55 triệu đồng (đạt 44,4% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2012). Kết quả nổi bật 8 tháng đầu năm được đánh giá cao là lực lượng công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo Hội nghị triển khai Chương trình công tác công an xã năm 2012; xây dựng mô hình “Ba quản, Ba giữ” về an ninh trật tự, tăng cường công tác kiểm soát trật tự giao thông, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tại Hội nghị Đảng ủy kỳ thứ 22, Đảng ủy đã thông qua Nghị quyết chuyên đề về xây dựng mô hình “Ba quản, Ba giữ” về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những phức tạp nhưng nhờ triển khai tốt các hoạt động và bám sát quần chúng nên xã Vũ Lâm không có tệ nạn xã hội.

Nói về những nhiệm vụ trọng tâm, từ nay đến cuối năm, đồng chí Hồ Trọng Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lâm cho biết: Đảng ủy sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW; tiến hành phê bình, kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4; triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5. Đảng ủy sẽ triển khai tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 80 ngày 28-02-2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập tổ chức dân vận thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phối hợp với tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy sẽ chú trọng một số tiêu chí: Xây dựng cổng làng, xây dựng công trình vệ sinh và chỉnh trang đường làng, ngõ xóm theo chủ trương của Đảng ủy đã đề ra trong năm 2012; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện và các nguồn vốn khác để phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở, kết cấu hạ tầng nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của xã.

Tự hào và phát huy truyền thống 30 năm liên tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (từ 1982 đến nay), cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vũ Lâm quyết tâm khắc phục khó khăn, tận dụng tốt cơ hội xây dựng thành công nông thôn mới để tạo sức bật cho kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất