Đẩy mạnh phát triển đảng viên nữ dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên nói chung, đảng viên nữ người dân tộc thiểu số nói riêng luôn được chú trọng. Các cấp ủy đảng khu vực miền núi đã nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong đồng bào các dân tộc để tạo nguồn kết nạp những quần chúng nữ dân tộc thiểu số ưu tú vào Đảng.

Bước tiến trong phát triển đảng viên tại các trường đại học ở TP Hồ Chí Minh

Đảng bộ TPHCM có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở có tổ chức đảng tại 83 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và đã ban hành Chỉ thị 02-CT/TU ngày 24-11-2011 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP đến năm 2015”, gần đây nhất là Chỉ thị số 14 - CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên đại học địa bàn TP”. Cùng với đó, sự nỗ lực, cách làm sáng tạo của Đảng ủy các trường đại học, các Chi bộ sinh viên đã tạo những bước tiến mới cho công tác phát triển Đảng trong các trường đại học, cao đẳng.

Trà Vinh chú trọng công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ Trà Vinh có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 627 TCCSĐ (trong đó 193 đảng bộ cơ sở, 434 chi bộ cơ sở và 2.217 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở); với tổng số 42.111 đảng viên, chiếm 3,8% so với tổng dân số toàn tỉnh (trong đó, nữ 12.303, dân tộc thiểu số 6.807; tôn giáo 7.771; Đoàn Thanh niên 10.483; Ngành Giáo dục 8.695; Ngành Y tế 1.691; học sinh, sinh viên 195).

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân hiện nay

Phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp này thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, thực tế nhiệm vụ này gặp không ít những khó khăn, thách thức, do đó trong thời gian tới cần có những giải pháp đồng bộ để công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đạt kết quả như mong muốn. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (ảnh) chung quanh nội dung này. 

Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam nâng cao chất lượng đảng viên

Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam hiện có tổng số 44 tổ chức đảng với 839 đảng viên. Đa số đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất