Bốn kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ quận Hồng Bàng

Đảng bộ quận Hồng Bàng hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng (giảm 16 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ) chia làm 9 loại hình tổ chức đảng với 7.332 đảng viên. Thời gian qua, trong khi kết nạp đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn, xác định vai trò quan trọng của công tác kết nạp Đảng, Quận ủy Hồng Bàng đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới quy trình tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thành ủy Hải Phòng giao cho.

Phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước – Kinh nghiệm của Lạng Sơn

Các chủ trương, chính sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở ở Lạng Sơn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kết hợp với thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Long An bàn giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Chiều 25-10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị Chuyên đề về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Đồng chí Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu dân cư huyện Lâm Thao

Để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã và đang thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu dân cư, nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng các cấp về phát triển đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.  

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối luôn phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Lâm Đồng tổng kết Hội thi bí thư chi bộ giỏi

Chiều 7-9, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức tổng kết Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2018. Tại Hội thi cấp cơ sở, có 2.578 đồng chí tham gia, gồm 2.195 bí thư chi bộ, 379 phó bí thư và bốn đảng viên, trong đó, 289 thí sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ chi bộ tham gia Hội thi hơn 76%. Hội thi đã chọn 381 đồng chí đạt giải cao tham gia cấp huyện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành dịp Quốc khánh 2-9

Nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9, sáng 25-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tới dự lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2018 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh Điện Biên

Đảng ủy Công an tỉnh Điện Biên luôn chú trọng công tác kết nạp đảng viên, xem đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở, do làm tốt công tác phát triển đảng viên đã có tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ANTT.

Kết nạp đảng viên là người Hoa ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai Thông tri số 06-TT/TW ngày 02-11-2004 của Ban Bí thư về việc kết nạp đảng viên là người Hoa và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 13-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TC ngày 01-3-2006; hơn 13 năm thực hiện, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã kết nạp được 955 quần chúng là người Hoa vào Đảng (chiếm 0,81% tổng số đảng viên được kết nạp trong cùng giai đoạn). 

Cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Việc nhận rõ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” sau khi quán triệt và triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhiều cấp ủy đảng đã có cách làm sáng tạo trong việc chỉ đạo nhận diện, cụ thể hóa các biểu hiện suy thoái, ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất