Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị

Theo Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 (sau đây gọi tắt là Quy định số 76) về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, số đảng viên trong diện thực hiện Quy định đã giới thiệu về cấp ủy nơi cư trú của TP. Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm 2017 là 134.481/157.546 đồng chí (85,36%) và đảng viên thuộc diện được miễn giới thiệu là 23.065 đồng chí (14,64%). Đồng thời, hằng năm, các đảng ủy phường - xã, thị trấn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 150.000 đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định  số 76.

Sóc Trăng quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân; gần 2 nhiệm kỳ qua, nhằm bảo đảm được sự kế thừa, phát triển và thêm sức chiến đấu, Sóc Trăng đã quan tâm nhiều đến công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN) - lực lượng tiềm năng cho sự phát triển tỉnh.

Kinh nghiệm phát triển đảng viên của Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp giày Aurora Việt Nam

Được thành lập năm 2006, Công ty TNHH Công nghiệp giày Aurora Việt Nam là doanh nghiệp FDI 100% vốn nước ngoài có quy mô lớn đầu tiên trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, số lượng lao động hiện nay khoảng hơn 7.700 người. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tổ chức chính trị trong doanh nghiệp về vai trò của tổ chức đảng trong việc ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, Công đoàn công ty đã chủ động rà soát số lượng đảng viên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động, trên cơ sở đó làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp về nguyện vọng thành lập tổ chức đảng của người lao động. 

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Chính phủ

Chiều 6-12, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tặng 14 đồng chí đảng viên của Đảng bộ.

Bốn kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ quận Hồng Bàng

Đảng bộ quận Hồng Bàng hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng (giảm 16 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ) chia làm 9 loại hình tổ chức đảng với 7.332 đảng viên. Thời gian qua, trong khi kết nạp đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn, xác định vai trò quan trọng của công tác kết nạp Đảng, Quận ủy Hồng Bàng đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới quy trình tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thành ủy Hải Phòng giao cho.

Phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước – Kinh nghiệm của Lạng Sơn

Các chủ trương, chính sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở ở Lạng Sơn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kết hợp với thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Long An bàn giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Chiều 25-10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị Chuyên đề về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Đồng chí Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu dân cư huyện Lâm Thao

Để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã và đang thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu dân cư, nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng các cấp về phát triển đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.  

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối luôn phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Lâm Đồng tổng kết Hội thi bí thư chi bộ giỏi

Chiều 7-9, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức tổng kết Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2018. Tại Hội thi cấp cơ sở, có 2.578 đồng chí tham gia, gồm 2.195 bí thư chi bộ, 379 phó bí thư và bốn đảng viên, trong đó, 289 thí sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ chi bộ tham gia Hội thi hơn 76%. Hội thi đã chọn 381 đồng chí đạt giải cao tham gia cấp huyện.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất