Bảo Lộc đẩy mạnh phát triển đảng trong vùng có đạo

Bảo Lộc (Lâm Đồng) là địa phương có đông đồng bào theo đạo sinh sống. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển đảng viên đối với người có đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ TP. Bảo Lộc.

Bình Định ban hành Hướng dẫn rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Thực hiện Kế hoạch 49-KH/TU ngày 12-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-2-2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTU ngày 26-4-2019 rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21-2-2019 của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Phát triển đảng viên trẻ ở Đảng bộ TP. Quy Nhơn

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nội dung căn bản trong xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, là nhiệm vụ thường xuyên để bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn đã có nhiều giải pháp thu hút, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên.

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 2.390 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2019

Dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), toàn Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh có 2.397 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Kiên Giang chú trọng rà soát, sàng lọc đảng viên

Trong thời gian qua, cấp ủy các cấp tỉnh Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

"Cái sàng" chi bộ

Khi đọc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, tôi hình dung việc sàng lọc đảng viên có cái gì đó giống việc sàng gạo của dân ta hồi trước. Bởi vì cũng như việc sàng gạo, chi bộ là tổ chức đảng đầu tiên tiến hành sàng lọc đảng viên.

Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên

Ngày 24-4-2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.

Một số giải pháp để sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên

Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt. Làm được điều này, việc hàng đầu là phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có ý nghĩa cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên

Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng hiện có 35 chi bộ, với tổng số 522 đảng viên, trong đó có 12 chi bộ sinh viên, với 222 đảng viên. Trường có nhiều sinh viên là cán bộ, đảng viên của các bệnh viện, trạm y tế trong khu vực duyên hải Bắc Bộ theo học hệ bác sỹ đa khoa 4 năm nên số lượng đảng viên hằng năm có sự biến động lớn. Bên cạnh đó, sinh viên trường y có thời gian học dài 6 năm, do vậy việc phát triển đảng viên là một trong những vấn đề được Ban Chấp hành Đảng bộ hết sức quan tâm.

Nghệ An sau hơn 2 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU

Để tập trung tham mưu công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các vùng đặc thù của tỉnh gắn với thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10-8-2016 của Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiếp tục tham mưu ban hành Kết luận 107 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục tình trạng khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm trưởng, trưởng bản chưa là đảng viên. Bằng cách làm cụ thể, sáng tạo, linh hoạt, đến nay, nhiều địa phương đã tạo được bước chuyển tích cực trong thực hiện Đề án này.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất