Thái Bình tiên phong triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Cán bộ, đảng viên xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình.
Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tỉnh Thái Bình được xây dựng trên môi trường web dành cho quản trị (cấp ủy các cấp), phát triển ứng dụng trên nền tảng di động cung cấp cho các đảng viên có thể tự cài đặt, sử dụng trên thiết bị di dộng thông minh cá nhân. Phần mềm có các chức năng chính đó là: (1) Thông tin: cung cấp thông tin nổi bật về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và hoạt động của cấp ủy các cấp; tin tức quốc tế; (2) Tài liệu công tác đảng: cung cấp các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cơ sở; (3) Hỗ trợ sinh hoạt đảng: cung cấp các tính năng hỗ trợ công tác tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; (4) Nghiên cứu, học tập: cung cấp các tính năng hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; các chuyên đề hàng tháng về học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh...; (5) Hỏi đáp/tra cứu: cung cấp tính năng giúp cấp ủy đảng cơ sở tiếp nhận và phản hồi các câu hỏi, ý kiến của đảng viên; (6) Hỗ trợ ra thông báo của đảng uỷ, chi uỷ gửi đến đảng viên; (7) Tổ chức họp chi bộ theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra, phần mềm còn có một số các chức năng khác, như: hỗ trợ đảng viên xây dựng lịch công tác cá nhân; ghi nhớ các nhiệm vụ công việc được giao và báo cáo tiến độ thực hiện công việc; thống kê, tổng hợp đề xuất các báo cáo cho từng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; hỗ trợ cấp uỷ cấp trên nắm bắt được thông tin hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới…

Triển khai từ tháng 5-2021, đến nay phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tỉnh Thái Bình thí điểm thực hiện tại 12 tổ chức đảng, gần 500 đảng viên được cài đặt ứng dụng khai thác, sử dụng. Sau gần 6 tháng thử nghiệm, phần mềm đã đạt được mục tiêu đề ra đó là hỗ trợ cho cấp ủy phương tiện mới trong công tác thu thập, tiếp nhận các góp ý, phản hồi của đảng viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên nhằm tổ chức sinh hoạt chi bộ hiệu quả, thiết thực, từng bước quản lý, theo dõi đảng viên hiệu quả hơn; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thông qua cung cấp các tiện ích phục vụ các cuộc họp giao ban của đảng ủy và sinh hoạt chi bộ hàng tháng và một số tiện ích khác phục vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ, từng bước nâng cao nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; từng bước thay đổi nhận thức, thói quen của đảng viên về việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống; góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đảng viên thông qua cung cấp một cách có hệ thống các thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh, tư liệu phong phú về học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh,... 

Ngay từ khi triển khai thí điểm, với tinh thần cầu thị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp xuống làm việc với Đảng ủy xã Đông Thọ và Đảng ủy phường Phú Khánh, thuộc Đảng bộ thành phố Thái Bình (là 2 đơn vị thực hiện thí điểm) nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến từ các đảng viên trực tiếp sử dụng phần mềm. Trên cơ sở đó, đồng chí chỉ đạo các thành viên Ban Biên tập “Sổ tay đảng viên điện tử” và bộ phận chuyên môn tăng cường hỗ trợ cơ sở trong quá trình triển khai phần mềm; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện về nội dung và các giải pháp kỹ thuật bảo đảm tính tiện ích, tiện dụng, thông tin phong phú, hấp dẫn, hiệu quả. Đến nay, các tiện ích của phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” dần được tối ưu hóa, hoàn thiện; đặc biệt ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản thành giọng đọc giúp đảng viên tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi. 

Qua quá trình Thái Bình thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đã khẳng định tính năng ưu việt, tiện ích, là ứng dụng phù hợp trong thời đại 4.0, công tác đảng ở chi bộ trong tình hình hiện nay và bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngày 5-11-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết luận số 274-TB/TU về chủ trương triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ tỉnh để hỗ trợ các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc cập nhật thông tin, nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh phục vụ yêu cầu công tác sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng, trước hết là chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên và chất lượng đảng viên. Theo đó, trong năm 2021 sẽ cài đặt phần mềm cho 170 đồng chí là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh tham gia sinh hoạt chi bộ ở cơ sở xã, thị trấn; bí thư và 1 đảng viên của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố Thái Bình, Đảng bộ huyện Thái Thụy, Đảng bộ huyện Tiền Hải. Sau đó sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai phần mềm tới tất cả các đảng bộ huyện còn lại và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; đảng ủy, chi ủy chi bộ của 260 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Phấn đấu hết năm 2022 sẽ có  90% đảng viên trong toàn tỉnh có đủ điều kiện sẽ được sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đồng thời hướng đến sẽ cài đặt phần mềm, cấp quyền sử dụng tới cả người dân.

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” cho các đồng chí là cấp ủy viên, chi ủy viên các chi bộ. Cùng với đó, Ban sẽ triển khai thực hiện Đề án xây dựng chi bộ kiểu mẫu, tham mưu ban hành Quy định khung tiêu chí chi bộ kiểu mẫu. Đây sẽ là giải pháp quan trọng góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Với kết quả bước đầu triển khai thực hiện "Sổ tay điện tử đảng viên" đã được các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Thái Bình đánh giá cao và hưởng ứng thực hiện; thể hiện sự mạnh dạn, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy tỉnh trong việc "Tiên phong" đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất