Bình Dương đẩy mạnh phát triển đảng viên trong công nhân lao động

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh; đại diện Học viện Chính trị khu vực II; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện ban quản lý, công đoàn, đoàn thanh niên các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương tới dự.

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Phước Hiệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương trình bày cho biết, Bình Dương hiện có 27/29 khu công nghiệp đang hoạt động và 12 cụm công nghiệp. Toàn tỉnh có 41.765 doanh nghiệp (DN) trong nước đăng ký kinh doanh, tổng số vốn đăng ký 401.193 tỷ đồng; 3.725 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 34 tỷ USD. Thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 4-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh kết nạp được 10.269 đảng viên, trong đó có 555 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN). Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc với 49.928 đảng viên, trong đó có 4.233 đảng viên đang làm việc trong các DNNKVNN, với 3.677 đồng chí là công nhân lao động.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên công tác phát triển đảng viên trong công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế và tồn tại; kết quả phát triển đảng viên không đồng đều giữa các đảng bộ, chưa tương xứng với điều kiện, tiềm năng, nguồn lực của tỉnh; tỷ lệ kết nạp đảng viên trên tổng số công nhân lao động được cử đi học cảm tình đảng đạt thấp...

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo tập trung làm rõ yêu cầu của công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN; giới thiệu kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong phát triển đảng viên trong công nhân lao  động; đồng thời cũng làm rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo chuyên đề và lựa chọn việc phát triển đảng viên trong công nhân lao động là vấn đề đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những “điểm nghẽn” để tạo bước phát triển mới trong công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động. Về cơ chế, chính sách, đồng chí Nguyễn Xuân Liết đề nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng; ban hành khung quy chế làm việc của cấp ủy, xác định mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo, chủ DN, đơn vị kinh tế tư nhân trên cơ sở tôn trọng và bảo đảm hài hòa ợi ích của đơn vị với phát triển của tổ chức đảng và quyền lợi của đảng viên. Cấp ủy các cấp quan tâm đầu tư, bố trí nơi sinh hoạt đảng, đoàn thể ở các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc các thiết chế của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên; tăng cường vận động, phối hợp với các chủ DN tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để chi bộ đảng hoạt động.

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận xét, các ý kiến tham luận tại Hội thảo cho thấy công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Công nhân, người lao động chưa quan tâm đến việc kết nạp vào Đảng vì cho rằng không được hưởng lợi gì; hầu hết các khâu trong quá trình phát triển đảng viên trong công nhân lao động đều có “điểm nghẽn”; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đảng trong các DN còn thấp, chưa thực sự thu hút được đội ngũ công nhân lao động; việc hỗ trợ nguồn lực cho các cấp ủy và đảng viên đề thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các DNNKVNN trong thời kỳ mới, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối công tác phát triển đảng viên trong các DNNKVNN, nhất là trong công nhân lao động. Trong đó, cần chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, để làm cho chủ DN và người lao động thấy rõ lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức đảng trong DN. Quan tâm xây dựng định mức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt định mức hỗ trợ nguồn lực cho công tác phát triển đảng viên trong các DNNKVNN. Thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt đảng trong các DN tư nhân theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm; phát huy vai trò của Đảng bộ Khối Các cơ quan và DN tỉnh, cử cán bộ có năng lực tốt xuống cơ sở hỗ trợ công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong DN. Tạo nền tảng, cơ sở để phát triển đảng viên, thành lập các tổ chức công đoàn, các chi bộ DN để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu công nhân ưu tú cho Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên trong công nhân lao động, để mỗi đảng viên là nhân tố tiêu biểu, có đóng góp nổi trội trong DN. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác phát triển đảng viên, về quy trình, thời gian thẩm tra, xác minh lý lịch; đa dạng hình thức học tập, bồi dưỡng lý luận, nhận thức về Đảng phù hợp với thực tiễn của người lao động…

Tổ chức Đoàn là lực lượng nòng cốt trong tạo nguồn phát triển đảng viên trong DN. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất