Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng


LTS: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc” - tác phẩm quan trọng về xây dựng Đảng, cẩm nang cho cán bộ đảng viên tu dưỡng đạo đức và rèn tác phong làm việc, trong đó có những lời chỉ dẫn đặc biệt sâu sắc: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc… huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.” Người cũng đặc biệt lưu ý: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém.” Vì vậy, công tác cán bộ, đặc biệt là những cán bộ đứng đầu các cấp ủy luôn được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Thực tiễn công tác cán bộ trong những nhiệm kỳ qua cho thấy công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được tiến hành mạnh mẽ, đồng bộ, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Song vì nhiều lý do khác nhau nên có lúc vẫn để “lọt” một số nhân sự có biểu hiện suy thoái về lối sống, đạo đức, tư tưởng, tham ô, tham nhũng vào Trung ương. Điều này không chỉ làm suy giảm niềm tin của người dân đối với công tác cán bộ của Đảng, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

Trước xu thế đó, ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo chặt chẽ, kiên trì, quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm,” không có ngoại lệ; tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng và những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ từng bước được kiềm chế, đẩy lùi hiệu quả.

Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy riêng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có hơn 70 cán bộ cao cấp, một số là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương. Thậm chí có nhiều người trong số này, một thời từng được coi là “hạt giống đỏ” sáng giá, được “chọn mặt gửi vàng” vào các vị trí quan trọng trong bộ máy.

Từ những bài học đau xót đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các cơ quan của Đảng cũng đã tập trung sửa đổi các quy trình, quy định về công tác quy hoạch, giới thiệu và bổ nhiệm cán bộ theo quy trình 5 bước chặt chẽ, dân chủ. Đặc biệt, Đảng chú trọng xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận có đủ tài, đức thông qua những cuộc “sàng lọc” chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định của Đảng đối với hàng trăm những “hạt giống đỏ” – những người đã được phê duyệt vào quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, bí thư các tỉnh ủy nhiệm kỳ tới; bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Thực tiễn của đất nước thời kỳ hội nhập sâu rộng hiện nay đòi hỏi cán bộ then chốt phải thật sự đủ tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh để gánh trên vai việc Đảng, việc nước, việc dân. Điều ấy càng có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ cấp chiến lược, bởi họ là những người trực tiếp vừa xây dựng, vừa tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nếu chọn đúng người cần chọn, chọn đúng “ghế” để “đặt” đúng người, đúng việc, sẽ tạo ra những đột phá, bứt phá mới. Đây cũng là cơ hội để đất nước có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Với loạt bài viết Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng”, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã tổng hợp, phân tích những ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý và kinh nghiệm thực tiễn qua công tác đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ tại một số địa phương để thấy được hiệu quả từ việc tạo nguồn – những “hạt giống đỏ” trong công tác cán bộ, qua đó có thể nhân rộng ra cả nước.

Bài 1:

 Cán bộ “đức tài trọn vẹn”:  Yếu tố quyết định thành công của cách mạng

Qua thực hiện Chiến lược cán bộ và kết hợp chặt chẽ giữa các khâu của công tác cán bộ, nên việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở đại hội Đảng và nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp mấy nhiệm kỳ vừa qua khá thuận lợi; mỗi nhiệm kỳ đại hội, cấp ủy các cấp đã được đổi mới.

Đa số cán bộ có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, gương mẫu; có ý thức rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.


Theo ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, muốn cách mạng thành công, đầu tiên phải có Đảng lãnh đạo với đường lối đúng, hợp lòng Dân và yếu tố thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ để thực hiện đường lối đó.

Từ thực tế đó, Đảng ta luôn coi công tác đào tạo đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mang tính quyết định đến sự thành công của cách mạng.

– Thưa ông, những yếu tố nào quyết định sự thành công trong công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ?

Ông Nguyễn Túc: Những nhiệm kỳ gần đây, công tác đào tạo cán bộ có nhiều đột phá, bài bản hơn. Song song với việc đào tạo tại các học viện, trung tâm đào tạo thì việc luân chuyển cũng được thực hiện mạnh mẽ nhằm trang bị các kinh nghiệm thực tiễn cho lực lượng cán bộ, cũng như giải quyết các công việc tương lai tốt hơn.

Với cách đào tạo như vậy, đến nay chúng ta đã có một đội ngũ cán bộ đa dạng về ngành nghề, đông đảo về số lượng; trong đó nhiều cán bộ được đánh giá cao và tầm cỡ không chỉ trong nước mà quốc tế.

– Theo ông, cách nào để nhận diện các cán bộ “chín ép”?

Ông Nguyễn Túc: Việc đánh giá cán bộ thì yếu tố đầu tiên là qua bằng cấp được đào tạo, song theo tôi bằng cấp phải đúng thực lực và có đáp ứng được yêu cầu hay không?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đừng thấy đỏ tưởng là chín”, do vậy khi các cán bộ đã được đào tạo thì cần phải xem thực lực của cán bộ đó, trước hết là phải xem phẩm chất đạo đức để bố trí cán bộ cho phù hợp.

Trên thực tế, đã có trường hợp cán bộ được đề bạt song lại bị tác động từ nhiều phía, thậm chí có hiện tượng “chạy chức, chạy quyền” để lên được các vị trí cao hơn.

Vì vậy, để chọn được đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, điều quan trọng khi đào tạo phải có thử thách, cụ thể là đưa các cán bộ vào tôi luyện trong những môi trường thực tiễn nhằm phát huy năng lực và kinh nghiệm bản thân, qua đó rèn luyện ý chí và bản lĩnh trong các hoàn cảnh khác nhau. Cùng với đó, cần có cơ chế để giám sát, tránh việc “một người làm quan cả họ được nhờ”.

Để có thể phát hiện những người giàu nhanh, bất thường, nhiều nhà, nhiều đất, không thể chỉ dựa vào bộ máy Đảng, Nhà nước, mà quan trọng nhất là phải dựa vào Dân.

Bác Hồ đã từng nói: Có Dân là có tất cả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định: “Dân biết cả đấy”. Vì vậy, muốn biết quan chức như thế nào chỉ cần hỏi Dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 15. (Nguồn: TTXVN)

Tuy vậy, cũng phải thẳng thắn đánh giá, một số người dân khi nhìn nhận và đánh giá cán bộ còn phiến diện, chưa thấy được hết năng lực của cán bộ, do vậy khi lấy ý kiến của dân về việc đề bạt cán bộ cần dựa vào dân, song là ý kiến của đại đa số, tức là thông qua mặt trận, công đoàn, đoàn Thanh niên… để có cách nhận xét đa chiều, khách quan và dân chủ về cán bộ đó.

– Không ít cán bộ trẻ, thậm chí giữ các cương vị cao đã bị kỷ luật hoặc xử lý trách nhiệm hình sự, vậy theo ông cần có cơ chế như thế nào để giám sát chặt chẽ và có hiệu quả các cán bộ khi được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao?

Ông Nguyễn Túc: Đúng vậy, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ của Người đứng đầu Đảng và Nhà nước, nhiều cán bộ kể cả cấp cao đã bị xử lý kỷ luật về các hành vi tham nhũng…

Ví dụ, một cán bộ giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy hay bộ trưởng mà lương không tương xứng, thậm chí chỉ bằng một phần rất nhỏ mức lương của các chủ doanh nghiệp thì cần phải tính toán lại.

Tức là chúng ta phải có chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ yên tâm, có thể toàn tâm, toàn sức phấn đấu phục vụ nhân dân. Giữa “cái tôi và cái ta” mà giải quyết không khéo sẽ rất khó cho các lãnh đạo và đảng viên, nhất là người đứng đầu - đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực.

Nguyên tắc cao nhất trong Đảng là phê bình và tự phê bình nhưng thời gian qua ở đâu đó việc phê và tự phê giảm ý nghĩa, không đạt hiệu quả như mong muốn. Có nơi còn hiện tượng “dĩ hòa vi quý” vì “đấu tranh thì tránh đâu”. Vì vậy, theo quan sát của tôi, các vụ án mà Ủy ban kiểm tra Trung ương công bố đều có điểm chung đó là không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tức là dân chủ trong Đảng không được chấp hành nghiêm túc.

Do vậy, bên cạnh công tác phê và tự phê, cần phải làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ và công tác giám sát.


Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (18 – 25-4-2006). (Ảnh: TTXVN)

– Ông đã nhấn mạnh về tầm quan trọng trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, vậy ông nhận xét thế nào về việc luân chuyển cán bộ nhất là cán bộ trẻ thời gian qua?

Ông Nguyễn Túc: Bên cạnh việc đào tạo tại các trường thì việc đưa đi luân chuyển tại các vị trí khác nhau sẽ phát huy được rất tốt năng lực lãnh đạo của cán bộ đó, không chỉ ở kiến thức mà còn cả kinh nghiệm và chắc chắn họ ít bỡ ngỡ khi thay thế các “thế hệ đàn anh” đảm nhận những trọng trách cao hơn.

Thực tế, với quyết sách của Đảng như thời gian qua, chúng ta mới có một đội ngũ cán bộ đông và mạnh, bao phủ hầu hết các lĩnh vực như ngày hôm nay.

Tuy vậy, trong quá trình đi lên và đổi mới của đất nước, một sự nghiệp cách mạng chưa có tiền lệ, bên cạnh cái được cũng không tránh khỏi những vấp váp, vì “vừa đi vừa dò đường”, thành ra một số đồng chí cán bộ trẻ sa ngã như vừa qua là khó tránh khỏi. Dù vậy, chúng ta cũng đừng lấy những đồng chí trẻ cá biệt đó mà phủ nhận những thành tựu về đào tạo cán bộ của Đảng thời gian qua.

– Vậy cá nhân ông có gửi gắm gì cho các cán bộ trẻ trong nhiệm kỳ khóa tới?

Ông Nguyễn Túc: Phải nói một điều về mặt kiến thức, khoa học kỹ thuật thì lớp trẻ hiện nay được đào tạo hơn rất nhiều các thế hệ đi trước. Chính được đào tạo, bồi dưỡng và bản thân phấn đấu nên lớp trẻ sẽ hội nhập nhanh hơn so với “thế hệ đàn anh”.

Điều kiện quốc tế hiện nay rất thích hợp để thực hiện những chính sách của Đảng về vấn đề đa phương hóa, đa dạng hóa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, cũng là một trong những điều kiện để đất nước cất cánh theo đúng tinh thần Dự thảo báo cáo chính trị đưa ra Đại hội XIII và tôi rất tin các cán bộ trẻ sẽ thành công.

Song muốn cho thế hệ trẻ đi đúng hướng thì những thế hệ đi trước cũng cần giúp đỡ, uốn nắn nhiều hơn là phê phán, để thế hệ kế tiếp thực hiện sự nghiệp tốt hơn đồng thời họ cũng thấy được mặt mạnh, mặt yếu từ đó khiêm tốn học tập, có như vậy mới có thể tạo sự gắn kết giữa các thế hệ.

– Xin cảm ơn ông!

Bài 2:

 Người đứng đầu tạo dấu ấn đổi mới qua luân chuyển về địa phương

Cùng với việc củng cố xây dựng tổ chức Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về phương thức, lề lối làm việc và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng cũng như hiệu quả hoạt động của chính quyền, việc luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương được xem là khâu đột phá có tính chiến lược để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ tài - đức và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cá nhân trưởng thành, công việc hiệu quả

Ngày 7-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

Theo đó, công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, vừa coi trọng mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.

Ngày 7-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Nhìn lại công tác luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương trong thời gian qua, có thể thấy đây là một khâu đột phá có tính chiến lược; rất nhiều cán bộ đã trưởng thành qua quá trình rèn luyện, thử thách ở địa phương và đã được điều động trở lại Trung ương, được Quốc hội bầu và phê chuẩn các chức danh quan trọng.

Đơn cử như việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương cho nhiệm kỳ 2015-2020, tháng 3-2014, Bộ Chính trị, Ban bí thư đã quyết định luân chuyển đợt một với 44 cán bộ Trung ương; trong đó có 19 thứ trưởng và tương đương về các địa phương. Sau vài năm, 9 cán bộ đã được vào Trung ương khóa 12, có cán bộ làm Bí thư tỉnh ủy, có cán bộ giữ chức Bộ trưởng…

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trần Hồng Hà đã có 8 năm làm Thứ trưởng, nhưng xen giữa giai đoạn này có một năm được điều động về công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức “luân chuyển cán bộ.”

Trong thời gian được Ban Bí thư Trung ương điều động luân chuyển về công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (từ ngày 2-2-2009), tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010, phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, ông xông xáo tham gia giải quyết công việc, từng bước rà soát những vấn đề tồn đọng và duy trì, củng cố nền nếp sinh hoạt Đảng; giải quyết những vụ việc vi phạm được cán bộ và người dân ủng hộ.

Đặc biệt, ông đã cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo toàn diện các mặt về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng đồng thời “xốc” lại tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; phân công, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bám sát cơ sở.

Ông Hà nhấn mạnh rằng công tác xây dựng và phát triển đảng viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, từ nhiệm vụ này sẽ góp phần giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội, cũng như huy động và tập hợp được công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành được các nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn.

Chính vì thế, ở địa phương cũng như Trung ương, đây là một trong những công tác luôn luôn đi đôi với xây dựng Đảng, với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ông Hà cho rằng luôn phải có sự thống nhất, tức là các chủ trương phải “đi trước một bước.”

Cùng với đó, việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng phải trở thành một công việc hết sức quan trọng, bởi nếu có chủ trương, có đường lối mà không thể chế hóa, không quy định được thì công tác quản lý sẽ không thể hiệu quả. Bất kỳ một tổ chức đảng nào, từ chủ trương đến pháp luật, quan trọng nhất là khi thống nhất quán triệt tổ chức thực hiện thì tránh “mang tính hình thức” và làm sao chủ trương, nghị quyết đó của Đảng hay văn bản pháp luật đó của Nhà nước phải được triển khai cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và từng vị trí cụ thể.

Một điểm hết sức quan trọng mà ông Hà nhấn mạnh là phải đổi mới nội dung và hình thức công tác sinh hoạt Đảng – đây là một hoạt động, trách nhiệm của đảng viên. “Khi bàn một chủ trương lớn cần tập trung vào nhiệm vụ tổ chức Đảng mà chúng ta với tư cách là hạt nhân. Chúng ta bàn và lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của tổ chức của chúng ta thì khi đó mới thiết thực và chúng ta mới thấy nội dung sinh hoạt Đảng nó có ý nghĩa, tránh hình thức,” ông Hà nhấn mạnh.

Ngoài ra, trách nhiệm phối hợp giữa các tổ chức đảng với các tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị cũng là yếu tố rất quan trọng. Do đó, công tác về cán bộ, về quy hoạch, công tác về đánh giá cán bộ, bổ nhiệm cán bộ luôn luôn phải được thống nhất bằng các tiêu chí đánh giá về mặt phẩm chất, chính trị, tư tưởng.

Đi đôi với kết quả trên là thực hiện được nhiệm vụ chính trị.

“Hay nói cách khác, khi tôi làm công tác về chính quyền hay khi tôi ở dưới địa phương làm về công tác Đảng, tôi cũng luôn luôn thấy cần phải có một cơ chế và thực chất phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, điều đó là hết sức quan trọng,” ông Hà chia sẻ.

Luân chuyển cán bộ là “bước đệm”… trưởng thành

Cho rằng việc luân chuyển cán bộ về cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng để tạo nguồn cho cán bộ kế cận của Đảng, ông Hà khẳng định “đây là điều hết sức tâm đắc.”

Đặc biệt, theo ông Hà, nếu làm việc một lĩnh vực mà liên quan hết sức chặt chẽ với người dân như tài nguyên và môi trường mà không luân chuyển, không ở địa phương, không nắm được, không hiểu được công tác xây dựng Đảng, không nắm đựơc cơ sở, không hiểu được thực tế, không hiểu được tâm tư nguyện vọng người dân thì rất khó trưởng thành và làm tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ.

“Chính vì thế, ở lĩnh vực này, tôi cho rằng bất cứ ai nếu được luôn chuyển về cơ sở, hay nói cách khác là ‘bồi dưỡng’ hay ’đi học’ ở các cơ sở là điều rất cần thiết. Tất nhiên tôi cũng suy nghĩ rằng vấn đề này, các cơ quan tham mưu của Đảng sẽ có nghiên cứu, có nhất thiết lĩnh vực nào cũng cần phải đi không? có phải ai cũng cần phải đào tạo và luân chuyển hay không? nó còn phụ thuộc từng lĩnh vực, nhưng riêng lĩnh vực của chúng tôi thì rất cần phải có luân chuyển,” ông Hà nhấn mạnh.

Thực tế đã chứng mình luân chuyển cán bộ là công việc mang tính khoa học. Việc điều động, phân công cán bộ dựa trên cơ sở công khai đánh giá đúng đắn trình độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đó, môi trường và địa bàn, cương vị công tác mà cán bộ đó có thể phát huy hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Điều đó cũng cho thấy việc luân chuyển xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thực tế đặt ra ở các địa phương hay ở các cơ quan trung ương để phân công và điều động cán bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Trước khi trao công tác, cần bàn bạc kỹ với cán bộ. Nếu họ gánh vác không nổi, chớ miễn cưỡng trao việc đó cho họ. Khi đã trao cho họ, phải hoàn toàn tin họ. Không nên sớm ra lệnh này, trưa đổi lệnh khác.” Tuy nhiên, khi luân chuyển cán bộ, phải đặt lợi ích chung lên trên hết, kiên quyết chống bản vị, cục bộ địa phương, hoặc vì thân quen, cánh hẩu. Làm ngược lại sẽ rơi vào tình trạng “chính sách thì đúng, cách làm thì sai” với những toan tính cá nhân của một số người có động cơ không trong sáng.

Đặc biệt là kiên quyết không để xảy ra việc lợi dụng chủ trương luân chuyển cán bộ để điều động, đẩy người trung thực, thẳng thắn, người có năng lực thực sự, nhưng không hợp với mình đi nơi khác.

Trong việc luân chuyển cán bộ cần quan tâm đưa cán bộ lý luận ở các cơ quan nghiên cứu ở trung ương về địa phương với phương thức đi thực tế dài hạn và có thể làm công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương. Cũng có thể điều động những cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương có khả năng lý luận, khả năng tổng kết thực tiễn lên các cơ quan lý luận của trung ương, góp phần giúp Trung ương nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam.

Từ kinh nghiệm cơ sở, phát triển Đảng bộ vững mạnh

Với sự phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian luân chuyển, từ tháng 7-2010, ông Trần Hồng Hà được điều động trở lại Bộ Tài nguyên và Môi trường và được bổ nhiệm tham gia Ban Cán sự Đảng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến tháng 4-2016, ông được Quốc hội Khóa XIII phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đến nay.

Từ kinh nghiệm phát triển Đảng ở địa phương đã góp phần tạo dấu ấn đổi mới đối với công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông chia sẻ: “Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương, giữa các tổ chức Đảng, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện một cách nhuần nhuyễn giữa hoạt động của ban lãnh đạo, ban cán sự với ban chấp hành Đảng ủy trong quá trình triển khai thực hiện.”

Bên cạnh đó, việc xây dựng được tiêu chí, có định hướng để tạo lực lượng kế cận tham gia vào Đảng, làm sao để mỗi cán bộ, nhân viên thấy tự hào, niềm vinh dự khi được tham gia Đảng cũng là việc mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng trong quá trình bồi dưỡng, đào tạo, để từ Đoàn thanh niên, từ các cán bộ chưa phải là đảng viên thấy khi vào Đảng sẽ được tham gia nhiều hơn, có trách nhiệm hơn và có những không gian để có thể nắm bắt được các vấn đề tốt hơn.

“Những việc đó cũng giúp cho mỗi cán bộ có cơ hội được rèn luyện trong những môi trường tốt hơn. Trong thời gian vừa qua ở ngành/bộ chúng tôi, vấn đề chỉ tiêu phát triển Đảng lúc nào cũng được chú trọng. Nhờ đó, đội ngũ đảng viên không ngừng tăng lên và ngày càng phát triển vững mạnh,” ông Hà chia sẻ.

Với tư cách là Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Vì thế, trong giai đoạn phát triển tới, đặc biệt là trong các dự thảo Văn kiện, dựa trên các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, sự nhất trí cao của Trung ương và trên cơ sở trí tuệ của các nhà khoa học, người dân, sẽ có rất nhiều lựa chọn để phát triển.

“Ngành tài nguyên và môi trường cũng có rất nhiều đóng góp về nội dung và xác định các mục tiêu, giải pháp quan trọng vào trong các Nghị quyết. Tôi tin tưởng khi Nghị quyết được thông qua, cùng với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những Văn kiện quan trọng, các Nghị quyết quan trọng của Trung ương đối với ngành sẽ được cụ thể hóa và huy động được các bên tham gia, để nhận thức của mỗi người đều có sự thống nhất cao và góp phần xây dựng, bảo vệ môi trường sống tốt hơn,” ông Hà chia sẻ./.


Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, vào ngày 23/5/2020. (Nguồn ảnh: TTXVN)


Bài 3: 

Ươm mầm hạt giống đỏ: Kinh nghiệm từ công tác luân chuyển cán bộ trẻ


Năng động, sáng tạo và trách nhiệm với công việc. Đó là những cán bộ thuộc thế hệ 7x, 8x khi được phân công đảm nhiệm vị trí đứng đầu ở cơ sở.
 


Nhiều năm qua, Bắc Giang là một trong những địa phương triển khai mạnh mẽ việc luân chuyển các cán bộ trẻ để đảm nhận các vị trí chủ chốt ở cơ sở, nhằm tạo nguồn cho việc hình thành các lớp cán bộ trẻ có năng lực, bản lĩnh và thực tiễn công tác.

Cùng với đó, chính sách luân chuyển tác động tích cực đến tư duy, tác phong xử lý công việc của mỗi cán bộ, buộc mỗi người phải tạo dấu ấn trong lĩnh vực được giao.

Khẳng định bản lĩnh

Một danh sách dài các công việc được lên lịch và sắp xếp một cách khoa học, các lĩnh vực ở một xã mà nông nghiệp là thế mạnh đòi hỏi Dương Văn Phong phải nắm rất chắc chuyên môn trước khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ở cơ sở.

Tốt nghiệp trường Nông lâm Thái Nguyên, trước khi luân chuyển về giữ chức vụ Phó Chủ tịch xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang), Phong đã kinh qua nhiều công việc khác nhau của huyện Yên Dũng, từ Phó Bí thư huyện đoàn đến Phó Trưởng phòng nông nghiệp của huyện, song bất cứ công việc mới nào thì qua thực tế công việc lại càng bồi đắp thêm cho anh nhiều kinh nghiệm quý báu để phát huy năng lực bản thân sau này.

Chuyển về làm Phó Chủ tịch xã Tiến Dũng từ giữa năm 2020, gần như các lĩnh vực được phân công Phong đều “chạy” rất nhuần nhuyễn và chính môi trường công tác tại cơ sở đã giúp anh phát huy được hết sở trường và chuyên môn được đào tạo.

“Mình làm nông nghiệp vì đam mê, với chuyên môn được đào tạo mà không làm cũng lãng phí,” Phong vui vẻ tâm sự.

Nhờ mô hình rau an toàn, nhiều sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại, từ việc tưới và bón phân tự động của Israel đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các xã viên trên địa bàn.


Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đi thực tế tại cơ sở. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đáng chú ý, rau sạch của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Dũng đều được các nhà phân phối lớn như BigC, Vinmart, Saigon Co.op… “bao thầu” toàn bộ để cung ứng cho nhiều địa phương của cả nước.

Hiện cung không đủ cầu, do vậy với sự hỗ trợ của tỉnh Bắc Giang và huyện Yên Dũng, nhiều hợp tác xã đang mở rộng quy mô đầu tư và nhân rộng vùng sản xuất.

“Chính sách luân chuyển tác động tích cực đến tư duy, tác phong xử lý công việc của mỗi cán bộ, buộc mỗi người phải tạo dấu ấn trong hoạt động thực tiễn,” ông Trần Văn Quỳnh, Phó Ban thường trực Ban Tổ chức huyện ủy Yên Dũng nhận xét như vậy khi nói về các cán bộ trẻ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện Yên Dũng có 6 cán bộ trẻ, đều thuộc thế hệ 7x và 8x được phân công đi cơ sở; trong đó có 2 cán bộ đảm nhận cả Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Ngoài ra, 2 cán bộ khác được phân công làm Bí thư và 2 cán bộ về làm Phó Chủ tịch xã.

Một nửa trong số các cán bộ được luân chuyển về cơ sở đều đã từng đảm nhận các chức vị lãnh đạo Đoàn Thanh niên nên tính năng động được đánh giá rất cao nhờ cọ xát nhiều với cơ sở.

Cũng thuộc lớp trẻ 8x, Nguyễn Mạnh Chiến, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Dũng được luận chuyển về giữ vị trí chủ chốt của xã Trí Yên đã từng là Phó Bí thư huyện đoàn.

Tháng 8-2018, Nguyễn Mạnh Chiến được luân chuyển về đảm nhận Bí thư kiêm Chủ tịch xã. Mặc dù thời điểm chuyển giao xã còn nhiều khó khăn, song khi được phân công vị trí người đứng đầu Trí Yên, chỉ một thời gian ngắn anh đã tạo dựng được uy tín tại cơ sở cũng như phát huy được những thế mạnh của địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Được sự ủng hộ và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vào cuối tháng 10-2020 vừa qua, Trí Yên vinh dự đón nhận danh hiệu “xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Thành tựu rõ nhất của xã là đến nay 100% đường giao thông từ trung tâm xã đến đường huyện, đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được mở rộng, nhựa hóa, bê tông hóa, bảo đảm sạch sẽ, đi lại thuận tiện.

Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa được đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,3%, diện mạo nông thôn mới thay đổi rõ nét… Thu nhập bình quân trên địa bàn xã năm 2020 ước đạt 41,9 triệu đồng/người/năm.

“Điểm nổi bật của Trí Yên là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và đống chí Bí thư rất ấn tượng. Chi bộ nông thôn đánh giá rất cao vai trò của đồng chí Bí thư-người đã xây dựng được rất nhiều mô hình tiêu biểu, đặc biệt là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được nhiều đoàn tham quan, học hỏi…,” Phó Trưởng ban tổ chức huyện ủy Yên Dũng nhận xét.

Cùng đó, cán bộ huyện có thêm điều kiện để bám sát thực tiễn cuộc sống, nắm bắt cơ sở, từ đó rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm để ngày càng trưởng thành.

Tạo đà cho cán bộ trẻ cống hiến

Để có được một lớp cán bộ trẻ có năng lực lãnh đạo tốt, từ trước nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Dũng đã coi trọng khâu luân chuyển cán bộ.

Thậm chí, tại những địa bàn phức tạp hoặc đâu đó còn có sự thống nhất chưa cao trong cấp ủy, chính quyền cơ sở, song nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của huyện ủy, nên trước khi tiến hành đại hội Đảng bộ xã, Ban Tổ chức huyện ủy đã tham mưu hoặc động viên những cán bộ có mức độ uy tín chưa cao không tiếp tục tham gia ứng cử, thay vào đó là bố trí những cán bộ trẻ, có năng lực để tạo nền tảng trong công tác cán bộ ở địa phương.

Chính vì vậy, điểm thành công nổi bật là những cán bộ được luân chuyển về xã đều có số phiếu bầu tại đại hội rất cao, nhiều cán bộ đạt số phiếu tuyệt đối đã thể hiện những trọng trách lớn lao mà các đảng viên và người dân tại cơ sở gửi gắm niềm tin và giao phó.

Ông Quỳnh cho biết công tác luân chuyển cán bộ hiện được tiến hành thường xuyên. Việc bố trí cán bộ không phải người địa phương đang được Trung ương, đến tỉnh và huyện dần thực hiện.

Qua thực tiễn, việc luân chuyển chính là tạo môi trường cho cán bộ thể hiện năng lực, phẩm chất và uy tín cá nhân để rèn luyện, tự khẳng định, trưởng thành, kế nhiệm xứng đáng. Đấy cũng là cách chủ động tạo nguồn cán bộ kế cận làm nòng cốt cho địa phương.

“Trong kiểm điểm cuối năm 2020, đồng chí Bí thư huyện ủy đã đánh giá rất cao các địa phương có cán bộ được luân chuyển, không những vậy, từ thôn đến xã đều có nhận xét rất tốt,” ông Trần Văn Quỳnh cho biết thêm.

Khi nói về công tác luân chuyển cán bộ, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Yên Dũng Tạ Quang Khải cũng đánh giá rất cao năng lực các cán bộ trẻ được kiện toàn tại cơ sở, bởi họ đều là những cán bộ giàu kinh nghiệm, cộng với tinh thần trách nhiệm cao nên ở bất cứ cương vị công tác nào cũng phát huy được sở trường và sự tín nhiệm của người dân tại địa phương.

Có được thành công trên theo Phó Bí thư huyện ủy Yên Dũng “bật mí,” đó là sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong công tác luân chuyển các đồng chí trước khi về cơ sở, cùng với đó là sự dân chủ trong bàn bạc về công tác cán bộ. Theo đó, lãnh đạo huyện trực tiếp tìm hiểu nắm rất kỹ tâm tư, nguyện vọng cũng như trao đổi các khó khăn vướng mắc của cơ sở… để bố trí cán bộ phù hợp với thực tiễn.

Vì vậy, việc luân chuyển cán bộ từ huyện về cơ sở và công tác bố trí cán bộ chủ chốt các xã trước khi bước vào đại hội của nhiệm kỳ này “rất chuẩn” và mang lại tác dụng rất tốt, tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi của cán bộ đảng viên, được nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao, cũng như tạo ra những thay đổi rõ rệt.

Ở Yên Dũng, khi nói tới công tác điều động, luân chuyển cán bộ trong nhiệm kỳ khóa mới, các cán bộ của huyện thường nhắc tới một kinh nghiệm sâu sắc.

Ví dụ, những khóa trước, nếu các cán bộ không đủ tuổi để tái cử mà đang giữ chức Bí thư, Chủ tịch xã thì sau đại hội mới nghỉ. Tuy vậy, quan điểm của Ban Thường vụ trong nhiệm kỳ khóa mới là vận động các đồng chí không đủ tuổi theo chỉ thị của Đảng có thể nghỉ một vài tháng trước đại hội, nhằm sắp xếp một bước các cán bộ để bầu giữ chức vị trí chủ chốt ở địa phương.

Kết quả này là nhờ chọn người đúng và hơn nữa việc chọn người thay đồng chí nghỉ sớm được thực hiện rất dân chủ, đây cũng là cái được lớn nhất của nhiệm kỳ khóa này tại huyện Yên Dũng.

“Đến bây giờ, khi gặp lại các cán bộ đảng viên ở cơ sở, các đồng chí đều đánh giá việc điều động cán bộ ở huyện về là rất kịp thời và chuẩn, nhờ vậy động lực của các đảng viên rất rõ,” ông Tạ Quang Khải tâm sự.

Với cách làm đổi mới, bài bản, những cán bộ trẻ có năng lực và được tín nhiệm cao sẽ mang đến những khí thế mới, cách làm mới hiệu quả cho hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Giang.

Đây cũng là kinh nghiệm mà Bắc Giang có thể vận dụng để thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện về xã, từ xã lên huyện và từ địa phương này sang địa phương khác./.

Bài 4: 

Xây dựng Đoàn vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng

Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kỹ càng mọi việc đối với Đảng, với nhân dân, trong đó Bác dành một phần nói về thanh niên, coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Điều này đã thể hiện tư tưởng, niềm tin và sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với việc phát triển những “hạt giống đỏ” – chủ nhân tương lai của đất nước.

Tuy nhiên, so với các thế hệ đi trước, môi trường xã hội ngày nay cũng có những tác động tiêu cực đến nhận thức của thanh niên, đến suy nghĩ và hành động của thế hệ trẻ. Vì thế, mỗi thanh niên cần được định hướng, xây dựng bản lĩnh để nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm để không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong công cuộc hội nhập quốc tế…

Để rõ hơn về vai trò của thanh niên – sức mạnh của thế hệ trẻ trong công tác xây dựng, phát triển và chỉnh đốn Đảng, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI – người tự nhận cương vị bí thư là “tạm ứng niềm tin” cho mình và hứa sẽ có trách nhiệm trả lại “tạm ứng” này bằng nỗ lực của cá nhân, cũng như của Ban bí thư, Ban thường vụ, Ban chấp hành trong công việc của Đoàn thời gian tới.


Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn anh Nguyễn Anh Tuấn.

Cảnh báo sớm và phòng ngừa nguy cơ làm “hư” Đảng viên

– Là người đứng đầu tổ chức đại diện cho tiếng nói của thanh niên, đoàn viên cả nước, xin đồng chí cho biết công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn đã và đang được triển khai thực hiện thế nào?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung ương Đoàn hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó có đề ra 2 Nghị quyết chuyên đề. Thứ nhất là nâng cao chất lượng đảng viên. Thứ 2 là nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Từ việc lãnh đạo thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chuyên đề trên cùng với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội của cơ quan Trung ương Đoàn hoạt động đồng đều, rộng khắp, có thể nói công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thứ nhất, chúng tôi đã vượt chỉ tiêu số lượng đảng viên kết nạp mới mà Nghị quyết Đại hội 2015-2020 đề ra lên đến 15%. Tất cả các đảng viên được kết nạp mới và các đảng viên kết nạp chính thức đều có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, chất lượng và trình độ chuyên môn cao; đặc biệt là luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua quá trình rèn luyện thử thách.

Thứ hai, chúng tôi đã kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiêu biểu trong Đảng bộ, trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, chúng tôi luôn tổ chức tuyên dương và có thể nói những tấm gương đấy – có người là đảng viên, có người chưa vào Đảng, là công nhân lao động, viên chức bình thường nhưng đều có sáng kiến, đều có tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là đều có một tinh thần học Bác: Học và làm theo Bác thông qua những công việc cụ thể hàng ngày. Chính vì vậy nên chất lượng đảng viên được nâng lên, chất lượng quần chúng cũng được nâng lên và thông qua đó, nhiều đảng viên có chất lượng cao hơn đã được kết nạp vào Đảng.

Thứ ba là Đảng bộ Trung ương Đoàn đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thứ về việc đưa ra khỏi danh sách những Đảng viên không còn tiêu chuẩn, không đủ điều kiện. Trên tinh thần đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi đã đưa ra khỏi danh sách 3/1.000 đảng viên. Đây cũng là việc từ trước đến giờ chưa có, chỉ nhiệm kỳ này dưới sự hướng dẫn của Trung ương, của Đảng bộ khối cơ quan trung ương cùng với quyết tâm rà soát để nâng cao chất lượng đảng viên nên chúng tôi đã triển khai thực hiện.

Cái lớn nhất đạt được trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ vừa qua, đó là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là không phát hiện ra đảng viên có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống.

Đây có thể là một kết quả đáng mừng nhưng có được là nhờ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thực hiện phòng ngừa, cảnh báo sớm để uốn nắn, rèn giũa đảng viên từ sớm. Đặc biệt là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, công tác đấu tranh, phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ được coi trọng nên đã kịp thời ngăn chặn và hỗ trợ cho các đảng viên rèn luyện tốt hơn và không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự suy thoái.

– Như đồng chí vừa chia sẻ thì thời gian qua, công tác xây dựng, phát triển và chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Trung ương Đoàn đã đóng góp nguồn lực to lớn cho Đảng. Vậy đâu là điểm mới nổi bật nhất trong công tác tổ chức Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Nếu nói là điểm mới thì cũng không hẳn. Chúng tôi cũng không có sáng kiến hay phát kiến gì cả, mà chỉ trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, hướng dẫn của Đảng ủy khối cơ quan trung ương thì mình biết chọn việc, chọn trọng tâm, trọng điểm để mình làm.

Tôi cho rằng điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiệm kỳ qua, trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn, đấy là công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với 3 giải pháp.

Thứ nhất là phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ dự sinh hoạt chi bộ định kỳ với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong phạm vi mình được phân công theo dõi, phụ trách. Ví dụ, tháng này dự với chi bộ A, tháng sau dự với chi bộ B. Chính việc cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt chi bộ cùng cũng yêu cầu Đảng bộ và Chi bộ cấp dưới phải chuẩn bị kỹ nội dung và chất lượng sinh hoạt được nâng cao.

Thứ hai là luân phiên sinh hoạt chi bộ với các chi bộ mà mình theo dõi, phụ trách. Như tôi, năm nay sinh hoạt với chi bộ đoàn kết tập hợp thanh niên, năm sau thì sinh hoạt với chi bộ tổng hợp thi đua – tức là sinh hoạt xuyên suốt cả năm, như vậy giúp mình theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo sâu sát hơn.

Thứ ba, chúng tôi yêu cầu trong nội dung sinh hoạt chi bộ là cấp ủy phải thảo luận trước để thống nhất nội dung, đưa ra sinh hoạt chi bộ thì phải có nội dung đăng ký rèn luyện học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tháng vừa qua và phải khẳng định mình đã rèn cái gì? đã học được cái gì? đã làm được cái gì? có biểu hiện gì liên quan đến tự chuyển biến, tự chuyển hóa, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống hay không?

Và khi đã kiểm điểm hàng tháng, “soi” hàng tháng, chắc chắn mỗi người sẽ có ý thức trách nhiệm cao hơn trong quá trình tự rèn luyện, tự tu dưỡng, từ đó sẽ có tác dụng rất lớn trong cảnh báo sớm và phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra đối với đảng viên. Chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhờ đó cũng được nâng cao.

Xây dựng “đội hậu bị tin cậy của Đảng” vững mạnh

– Với kinh nghiệm là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau bằng lý tưởng của thanh niên và trách nhiệm với Đảng, xin đồng chí cho biết việc phát triển Đảng có ý nghĩa thế nào đối với thế hệ thanh niên?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Đoàn được Đảng và Bác sáng lập, rèn luyện với chức năng hết sức quan trọng là đội hậu bị tin cậy của Đảng và để làm được chức năng đội hậu bị tin cậy thì Đoàn phải làm tốt 3 việc: Thứ nhất là phải tập hợp, đoàn kết, giáo dục được thanh niên, giác ngộ được lý tưởng của Đảng, đi theo Đảng để làm cách mạng, theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Thứ hai là phải giới thiệu được đoàn viên ưu tú, qua quá trình rèn luyện thực tiễn cho Đảng để Đảng xem xét kết nạp. Thứ ba là phải giới thiệu được cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị. Trong số đó, nội dung quan trọng nhất là việc giáo dục, rèn luyện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để Đảng xem xét kết nạp, bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng để đất nước phát triển hùng cường.

Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt ra nhiệm vụ và chỉ tiêu là số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm phải là 7% từ nguồn giới thiệu của đoàn thanh niên. Từ nghị quyết đó, trong năm 2020 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức nhiều công việc, nhiều hoạt động, đặc biệt là nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú thông qua chương trình rèn luyện đoàn viên để giới thiệu cho Đảng.

Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII, chúng tôi đã đạt được tỷ lệ trên 75% số đoàn viên ưu tú được Đảng kết nạp là từ nguồn của đoàn thanh niên.


Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. (Ảnh: TTXVN)

– Ngày 11-11-2020, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh có chia sẻ: “Tôi coi đây là một ‘tạm ứng niềm tin’ và tôi có trách nhiệm trả lại ‘tạm ứng’ này bằng nỗ lực của cá nhân, cũng như của Ban bí thư, Ban thường vụ, Ban chấp hành trong công việc của Đoàn sắp tới.” Đồng chí có thể chia sẻ thêm về “niềm tin” và “trách nhiệm” này?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Tôi coi việc Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tín nhiệm, giao nhiệm vụ cho tôi giữ cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là một “tạm ứng niềm tin.” Bởi vì sao? vì cái tạm ứng đấy phải được trả lại kết quả công việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cá nhân tôi, của tập thể Ban bí thư, Ban thường vụ, Ban chấp hành trung ương đoàn trong thời gian tới.

Từ suy nghĩ nêu trên, tôi luôn đau đáu trách nhiệm làm sao để trả lại cái tạm ứng đấy cho đúng với mức mà tổ chức, cá nhân, các đồng chí lãnh đạo cấp trên đã giao cho mình. Nếu trả được bằng thì tốt, còn trả được nhiều hơn thì còn tốt hơn nữa.

Cũng từ những suy nghĩ như vậy, tôi thấy bản thân mình cũng phải không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện, sáng tạo, tự làm mới mình qua mỗi công việc, qua mỗi ngày, qua mỗi tháng, mỗi năm, để làm sao cùng với tập thể ban Bí thư, Ban thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn, nhiệm vụ thanh thiếu nhi và tham gia vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII mà tới đây sẽ được đại hội thông qua.

– Vậy theo đồng chí, để phát triển Đảng, kết nạp được nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú để giới thiệu cho Đảng và giúp Đảng bộ, tổ chức phát triển, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu Đảng đoàn, Chi đoàn cơ sở cần có những yếu tố gì?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Theo tôi, những người đứng đầu tổ chức đoàn cơ sở phải quán triệt đúng chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến phát triển đảng viên mới – tức là chúng ta không coi trọng số lượng mà phải coi trọng chất lượng; không vì số lượng mà “bỏ rơi” chất lượng.

Chính vì vậy, việc đầu tiên là phải làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thông qua 4 bài học lý luận chính trị cũng như các hoạt động phong trào, tạo môi trường thực tiễn cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.

Bên cạnh đó cũng phải phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội khác để tham mưu cho cấp ủy đảng tại lãnh đạo trực tiếp mình để có được những giải pháp tạo tạo dấu ấn đoàn viên ưu tú; đưa các bạn đi học lớp cảm tình đảng và phối hợp chặt chẽ với người giới thiệu thứ nhất là một đảng viên để đảm bảo chất lượng đoàn viên ưu tú mà đã giới thiệu cho Đảng được nâng cao và những ai được giới thiệu thì cơ bản đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được Đảng xem xét kết nạp.

Nếu làm chặt chẽ các khâu, các bước, các quy trình trong quá trình rèn luyện, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp thì chúng ta sẽ làm tốt nhiệm vụ phát triển Đảng viên trẻ và tạo nguồn sinh khi mới cho tổ chức Đảng, có bổ sung thêm lực lượng trẻ để tham gia vào các công việc chung, thảo luận chung, quyết định chung của Đảng bộ chi bộ các cơ sở.

Củng cố niềm tin, tạo nguồn sinh khi mới cho tổ chức Đảng

– Trong thời gian qua, thắng lợi của cuộc chiến chống tham nhũng và những chuyển động tích cực của chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động đã củng cố được niềm tin của nhân dân vào quyết tâm của Đảng. Vậy trong vấn đề này, Đảng bộ Trung ương Đoàn đã có những đóng góp nổi bật gì cho “cuộc chiến” này?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Có thể nói thế hệ thanh niên hết sức phấn khởi trước những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà Đảng và Chính phủ đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

Đảng bộ Trung ương Đoàn vừa là tổ chức Đảng, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan chuyên trách Trung ương đoàn nhưng cũng là nơi sinh hoạt của những đảng viên là người đứng đầu tổ chức Đoàn, cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, chúng tôi hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho các đảng viên. Cũng nhờ việc coi trọng việc xây dựng Đảng tại Đảng bộ Trung ương Đoàn, chúng tôi đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong các chỉ đạo công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi của cả hệ thống.

Từ những kết quả như vậy, những nỗ lực của chúng tôi đã góp phần củng cố niềm tin của thanh niên với Đảng, củng cố niềm tin của thanh niên vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đặc biệt là củng cố niềm tin của thanh niên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Chúng tôi cũng suy nghĩ rằng phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên, của cơ quan Trung ương đoàn thì mới đủ sức, đủ tầm để lãnh đạo công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước phát triển, góp phần vào công việc chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng thời gian tới.

– Tuy nhiên với ngổn ngang những sai lầm trong thời gian qua, người dân và nhiều cán bộ đảng viên chân chính vẫn hoài nghi, thiếu niềm tin vào phẩm chất của một số cán bộ các cấp. Vậy để hoá giải được những nghịch lý không thuận chiều với Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân, nhất là thế hệ thanh niên vào quyết tâm của Đảng, người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị hiện nay cần làm gì?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Cá nhân tôi thấy rằng trước hết chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin về những kết quả hết sức to lớn đã đạt được trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ vừa qua để cán bộ đảng viên, đặc biệt các bạn đoàn viên thanh niên hiểu, nắm bắt được đầy đủ thông tin và có phương hướng sửa đổi lối làm việc.

Thứ hai là phải kịp thời tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ những quan điểm, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng trong cả cuộc sống và trên cả không gian mạng, ở các cơ quan báo chí của chúng ta. Về tố chất và trách nhiệm của người đứng đầu, tôi cho rằng trong quy định của Trung ương, quy định của Đảng thì yêu cầu, tiêu chuẩn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã nêu rất rõ, nhưng một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất đấy chính là vai trò nêu gương, nêu cao đạo đức cách mạng của người đứng đầu nhằm tạo dấu ấn đổi mới.

Khi mà người đứng đầu có ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương của mình, thực hiện tốt, tròn vai nhất công việc, chức trách của mình, chắc chắn sẽ củng cố và tạo niềm tin cho đảng viên, cho đoàn viên trong cơ quan, đơn vị mình và lan tỏa niềm tin ấy, trách nhiệm ấy ra các lực lượng khác trong xã hội, tạo thành một sự đồng thuận xã hội, thống nhất chủ trương, chính sách đổi mới chung của Đảng để thực hiện tốt hơn nữa công cuộc xây dựng Đảng, công cuộc chỉnh đốn Đảng và thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới.

– Với thanh niên – “thế hệ vàng” đang có nhiều cơ hội phát triển, đồng chí muốn gửi gắm, nhắn nhủ điều gì để họ có thể phấn đấu, rèn luyện lý tưởng, trở thành những cán bộ có bản lĩnh và cống hiến nhiều hơn cho Đảng, cho đất nước?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Hiện nay, các bạn thanh niên có điều kiện rất thuận lợi, chúng tôi cũng vậy. So với các thế hệ đi trước, thanh niên được sống trong một môi trường hòa bình, ổn định, điều kiện đất nước phát triển đi lên và như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Chưa bao giờ đất nước chúng ta có được cơ đồ, vị thế và uy tín như hiện nay.

Đảng, cấp ủy chính quyền các cấp, nhà nước có rất nhiều chính sách, chủ trương để quan tâm, chăm lo cho sự phát triển của Thanh niên. Tuy nhiên, môi trường xã hội cũng có những tác động tiêu cực đến nhận thức của thanh niên, đến suy nghĩ và hành động của thanh niên.

Thế nên, tôi chỉ nhắn nhủ một điều: Mỗi thanh niên hãy có trách nhiệm với bản thân mình để tự rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu và khi mình đã có trách nhiệm với bản thân mình rồi thì mình sẽ có trách nhiệm với cơ quan, đơn vị mình và có trách nhiệm với đất nước.

Nếu tất cả 24 triệu thanh niên Việt Nam đều ý thức được trách nhiệm với bản thân mình, với cơ quan đơn vị, địa phương mình, với Tổ quốc và dân tộc này thì chắc chắn sẽ có một sức mạnh to lớn để chúng ta cùng nhau thực hiện thắng lợi những mục tiêu, tầm nhìn mà Đảng ta đề ra cho giai đoạn 2030-2045.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất