Hạt nhân xóa đói giảm nghèo ở Sơn Tống AĐồng chí Giàng Giống Và, Bí thư Chi bộ bản Sơn Tống A (thứ hai bên trái) trao đổi với Tổ công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn của một cơ quan tỉnh về việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình.


Chúng tôi đến thăm gia đình anh Giàng Giống Và, Bí thư Chi bộ của bản Sơn Tống A vừa lúc anh đi chăm sóc đàn bò của gia đình ở trang trại về, anh vui vẻ cho biết: “Chi bộ Sơn Tống A có 5 đảng viên, hơn 5 năm làm bí thư, tôi nghiệm ra rằng muốn người dân nghe và tin theo thì bản thân phải gương mẫu, nói được, làm được, đi đầu trong phát triển kinh tế của gia đình như phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Làm thế nào để người dân của bản mình thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn là mơ ước của mình” 

Minh chứng cho lời anh nói, gia đình anh đang chăn nuôi 13 con bò sinh sản cùng đàn lợn, đàn gà hàng trăm con. Anh đã áp dụng kỹ thuật chăn nuôi mới, chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ, che chắn, phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm... nên đến nay đàn gia súc, gia cầm của gia đình anh phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Không chỉ riêng anh Giàng Giống Và mà các đảng viên trong chi bộ đều là những người tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Như gia đình đảng viên Vừ A Pó, ngoài tích cực trồng lúa, ngô, sắn còn nuôi 12 con bò, 6 con trâu, nhiều năm nay, gia đình anh liên tục là một trong những hộ gia đình sản xuất giỏi ở địa phương. Rồi đảng viên Giàng A Chay cũng là người tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo sức lan tỏa trong bản.

Bên cạnh gương mẫu trong phát triển kinh tế, các đảng viên trong Chi bộ Sơn Tống A còn làm tốt công tác vận động người dân thực hiện quy ước, hương ước của bản, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; từng bước xoá bỏ các tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan. Các đảng viên cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, không buôn bán ma túy, không vượt biên trái phép... , góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn khu vực vùng cao biên giới.

Phát triển đàn bò chất lượng cao là hướng đi mới trong xóa đói, giảm nghèo ở bản Sơn Tống A.


Phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương như diện tích đồi núi rộng, phù hợp với chăn nuôi, trồng rừng, làm nương, rẫy và phát huy được vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế hộ gia đình nên phần lớn các gia đình có đảng viên trong bản đều có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tư duy cũng như hành động cụ thể trong phát triển kinh tế. Từ đó, lan tỏa phong trào phát triển kinh tế đến các hộ gia đình khác trong bản. Đến nay, cả bản đã có 72 con trâu, 253 con bò; 100% gia đình xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc kiên cố, vững chắc, trên 30 hộ gia đình có kinh tế khá. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của bản đã giảm dần qua các năm, hiện chỉ còn 17/64 hộ. Là hộ tiêu biểu trong phong trào phát triển sản xuất, chăn nuôi trang trại ở bản, anh Vừ Xúa To cho biết: “Là người dân của bản, thấy các đồng chí đảng viên đều chăn nuôi làm kinh tế giỏi nên tôi cũng học tập và làm theo. Tôi đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, hiện nay gia đình tôi đã có 13 con trâu, 30 con bò, 10 con lợn…, thu nhập hơn 60 triệu đồng/năm. Gia đình tôi không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ khá trong bản”.

Cùng với tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, các đảng viên Chi bộ Sơn Tống A thực hiện tốt việc bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Năm 2018, chi bộ đã giúp đỡ 3 quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Những kết quả đã đạt được ở Chi bộ bản Sơn Tống A là minh chứng cho việc thực hiện lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thời gian tới, Chi bộ bản Sơn Tống A tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động của người đảng viên; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ xã Na Tông, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất