Đảng bộ tại Lào tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng bộ đã mời các đồng chí báo cáo viên là những chuyên gia giỏi trong nước trao đổi với toàn thể đảng viên trong Đảng bộ các chuyên đề thời sự trong nước, khu vực và quốc tế… Tổ chức tọa đàm, tổ chức hội diễn “Cán bộ, đảng viên làm theo lời Bác”, hội thi “Kiều bào kể chuyện Bác Hồ”…; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Đặc biệt, bám sát Chỉ thị 05, Đảng ủy cùng lãnh đạo Đại sứ quán đã chọn những nội dung học tập, làm theo Bác sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, cá nhân và đạt được những kết quả thiết thực. Từ tháng 9-2016 đến tháng 2-2020, Đảng ủy và Đại sứ quán đã xây dựng được mô hình điểm về học tập và làm theo Bác. Chi bộ C5, Chi bộ B3, Chi bộ Cơ quan Đại sứ quán, Chi bộ Tùy viên Quốc phòng… đã có các hình thức tổ chức biểu dương, khen thưởng linh hoạt, đa dạng, sáng tạo; ghi tên người tốt, việc tốt; biểu dương việc tốt trong sinh hoạt chi bộ; biểu dương trong Hội nghị gặp mặt, giao lưu, tổng kết công tác xây dựng Đảng. Trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ tại Lào được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 đồng chí được nhận Bằng khen của Đảng ủy Ngoài nước, hàng trăm đảng viên được biểu dương, khen thưởng của Đảng ủy Ngoài nước và Đại sứ quán. Nhiều tập thể, cá nhân được chọn để tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ tại Lào. Nhiều chi bộ, các phòng ban và các cơ quan trực thuộc Đại sứ quán đã có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình.

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy và Đại sứ quán tại Lào, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Điểm rõ nét nhất đó là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của bí thư cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo các phòng ban trực thuộc Đại sứ quán được nâng lên rõ rệt. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đã chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình, định kỳ báo cáo để cấp ủy nơi công tác giúp đỡ, giám sát. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chat, đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên; ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc được nâng cao; triển khai có hiệu quả công tác bảo hộ công dân, kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, đề nghị của công dân... Cụ thể, trong các năm 2017, 2018, 2019 đến 2-2020, các cấp ủy chi bộ trực thuộc, các phòng ban thuộc Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam Luông Pha Băng, Sa-vẳn-na-khệt , Pắc-xế đã tiếp nhận và giải quyết hàng trăm đơn thư kiến nghị bảo hộ công dân (không có đơn tố cáo). Hoạt động trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan trong và ngoài cơ quan đại diện được tăng cường; sự công khai, dân chủ, cầu thị, tôn trọng cộng đồng, nêu gương công việc, “nói đi đôi với làm” góp phần củng cố niềm tin của của cán bộ, đảng viên và cộng đồng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy và Đại sứ quán.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng là một mục tiêu quan trọng được Đảng ủy tại Lào chỉ đạo sâu sát. Các cấp ủy trực thuộc đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) vào chương trình công tác, giám sát toàn khóa và hàng năm. Từ tháng 9-2016 đến 2-2020, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã  tổ chức 38 cuộc kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy tổ chức thực hiện 2 cuộc khảo sát tại 2 chi bộ (Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng và Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế) về việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tại Lào, các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiểm tra công tác tuyên truyền, công tác triển khai các bản tin của Đảng ủy. Năm 2018, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Ngoài nước sang kiểm tra về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 đối với Đảng ủy tại Lào và đã đánh giá cao việc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ trong toàn Đảng bộ.

Sau hơn 4 năm triển khai, việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa rộng rãi, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và cộng đồng, góp phần quan trọng ổn định tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Công tác xây dựng Đảng bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực, đến nay Đảng ủy tại Lào đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hành động của nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất