Thanh Hóa: Lan tỏa những giá trị từ việc học và làm theo Bác
Lễ Tuyên dương Thanh niên Thanh Hóa làm theo lời Bác năm 2018.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 24-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 28-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa  vào  giảng dạy  trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường học trên địa bàn. Nhờ đó, Chỉ thị 05 đã đi vào cuộc sống thiết thực, cụ thể hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Một số đơn vị tổ chức sinh hoạt tư tưởng dưới cờ định kỳ hàng tuần, hàng tháng như: Trường Chính trị tỉnh, huyện Vĩnh Lộc, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa). Huyện Như Thanh tổ chức cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo hình thức Rung chuông vàng trong các nhà trường trên địa bàn; Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Đoàn Thanh niên tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại với sinh viên….

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì các hoạt động sơ kết 1 năm, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05; tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 – 20-2-2018); biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua được truyền hình trực tiếp, để lại ấn tượng sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh xây dựng Bộ phim tài liệu “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác” và nhiều phóng sự về gương các điển hình tiên tiến, về những tập thể, cá nhân kiểu mẫu trong học tập và làm theo Bác. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức triển lãm sách, ảnh “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”. Biên soạn các tài liệu, nội dung với chủ đề “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát hành cuốn sách “Những điền hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016”, sách ảnh “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”.

Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy , các sở, ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung chỉ đạo, tích cực tuyên truyền các nhệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Xây dựng phim tài liệu, phóng sự về gương người tốt, việc tốt; tổ chức gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiêu biểu trên sóng truyền hình, truyền thanh; duy trì các chuyên trang, chuyên mục học tập va làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống đài truyền thành cơ sở; tổ chức xem đĩa DVD bài giảng về chuyên đề năm 2017, 2018; phát động các cuộc thi viết về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ; biên soạn sách, tài liệu tuyên truyền; ghi đĩa hình và đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ vào đầu tuần, đầu tháng; xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở mỗi cấp; xây dựng các tiêu chí để đưa vào đánh giá kết quả “làm theo” gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân, xếp loại thi đua cuối năm; ghi danh người tốt, việc tốt, tổ chức cho đảng viên đối chiếu tự phê bình và phê bình theo 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác…

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác hồ; tổ chức giao lưu các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, thi kể chuyện Bác Hồ. Công tác thông tin tuyên truyền và hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  được đẩy mạnh với các hình thức phong phú, sinh động. 

Nhiều địa phương như huyện Thọ Xuân tổ chức sưu tầm tư liệu, hiện vật và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử;  TP Sầm Sơn, các huyện Đông Sơn, Yên Định… tổ chức chỉnh trang, dâng hương, dâng hoa tại các địa danh nơi Bác Hồ về thăm;  nhiều đơn vị tổ chức báo công, về nguồn, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác...   

Qua đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên; cán bộ, đảng viên và nhân dân tăng thêm niềm tin vào Đảng và chế độ. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực.

Lan tỏa giá trị từ việc học và làm theo Bác

Trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị 05, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành học và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, với mỗi tầng lớp thanh thiếu nhi; đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của Đoàn, Hội, Đội với nhiều hình thức, cách làm phù hợp... Qua đó, công tác giáo dục thanh, thiếu nhi được đẩy mạnh; phong trào có bước phát triển, tổ chức cơ sở đoàn được củng cố; mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đoàn viên được nâng lên. Từ những chuyển biến về nhận thức, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, những tập thể và cá nhân gương mẫu, tự giác làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Đến nay đã có 1.903  công trình, 30.544  phần việc được các tập thể, cá nhân đăng ký; có trên 80% công trình, phần việc được đăng ký thực hiện hoàn thành, đạt hiệu quả; 100% đoàn viên thanh niên đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động ''Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thanh Hóa thời kỳ mới” tiếp tục có tác động lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Qua đó,  đã có 239.163m2 đất được gia đình hội viên, phụ nữ hiến tặng để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp 398.772 ngày công lao động... để xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đã có 625.790 hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm, đạt số dư tiết kiệm trên 522 tỷ 314 triệu đồng, hỗ trợ cho 126.031 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững. Trong 2 năm qua, các cấp hội đã giúp 9.085 hộ nghèo thoát nghèo, trong đó đã có 7.826 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 8,43%. 

Nhiều đơn vị, địa phương đã lựa chọn các điểm đột phá như: Huyện Thọ Xuân, việc học và làm theo Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, nền nếp. Định kỳ sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tự giác ghi lại những việc đăng ký làm theo trong “Sổ nhật ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó soi lại mình, nghiêm túc kiểm điểm đánh giá chất lượng việc học tập theo tháng, quý, 6 tháng, 1 năm. Qua theo dõi, kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân cho thấy đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến khá tốt về ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, với nhân dân.  

Huyện ủy Như Thanh đã tập trung chấn chỉnh, khắc phục lề lối làm việc trì trệ, yếu kém, thiếu sâu sát cơ sở, chưa gần dân, sát dân của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý;  quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, tinh thần cho nhân dân. Huyện Thường Xuân xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. Huyện ủy Như Xuân tập trung các giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; xây dựng nghị quyết chuyên đề về cải tạo vườn tạp gắn với cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, được nhân dân đồng tình và ủng hộ cao. Huyện Tĩnh Gia đã tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án đã được phê duyệt; đổi mới tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Huyện Đông Sơn đã ban hành chỉ thị, công văn về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chuẩn mực - trách nhiệm - thân thiện….

Nhiều cấp ủy đảng đã lựa chọn các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện về công tác tổ chức và bộ máy cán bộ; việc sáp nhập thôn, khu phố; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; cải cách thủ tục hành chính... trong đó nhiều đơn vị nêu rõ nội dung đột phá như các huyện Thọ Xuân, Nga Sơn,  Triệu Sơn, Hà Trung.

Từ thực tiễn qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có tác dụng tạo ra các phong trào hành động cách mạng sôi động, góp phần thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề nổi cộm, tồn đọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được trong 2 năm qua.

Cũng qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với những cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực,  trong đó có rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm", "nói ít, làm nhiều"..., nêu cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận. 

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức tuyên dương 29 công dân, tập thể kiểu mẫu và 71 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những bông hoa đẹp dâng lên Bác kính yêu dịp 128 năm Ngày sinh của Người.  

Tiếp tục chọn những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học và làm theo Bác

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo nên những chuyển biến tích cực, song qua theo dõi, kiểm tra đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa vẫn còn những hạn chế, tồn tại, đó là: Một số cấp ủy còn lúng túng, chưa cụ thể hóa được các nội dung của việc học và làm theo Bác thành nhiệm vụ cụ thể. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa rõ nét. Vẫn còn biểu hiện người đứng đầu thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Còn biểu hiện quan liêu, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có trường hợp vi phạm pháp luật làm tổn hại đến niềm tin của nhân dân.  Một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, đơn vị... 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tiếp tục rà soát việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu phải công khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 để cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát. Bổ sung những nội dung mang tính đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi vào kế hoạch hành động của các cấp ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết đạt kết quả cao. Từ đó, tạo ra ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó thi đua giữa các ngành, các địa phương trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu”, phấn đấu đến hết năm 2018, toàn tỉnh có thêm 1 huyện và 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng Thanh hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.       

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất