Triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ các nạn nhân mua bán người
Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo.

Theo đó, từ năm 2007 đến nay, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã vận hành Nhà tạm lánh mang tên Ngôi nhà Bình yên, nhằm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, trong đó đã hỗ trợ hơn 450 nạn nhân bị mua bán (gồm 291 phụ nữ, 157 trẻ em, 2 nam giới).

Ngoài ra, trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023” Trung tâm Phụ nữ và Phát triển được giao nhiệm vụ xây dựng tài liệu Hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người. Tài liệu này nhằm hỗ trợ cán bộ hội phụ nữ các cấp, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi nắm được quy trình triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

Nội dung tài liệu hướng dẫn gồm có 5 phần: Thông tin chung; Nội dung và quy trình triển khai; Tổ chức thực hiện; Phương pháp và kỹ năng dành cho cán bộ hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình phát triển sinh kế; Phụ lục. Cụ thể: Các bước triển khai hỗ trợ sinh kế gồm: Lựa chọn đối tượng hoặc nhóm đối tượng để hỗ trợ; Lựa chọn mô hình hoặc loại hình sinh kế để hỗ trợ; Thành lập tổ nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ theo các mô hình phù hợp; Phân tích nhu cầu cần được tập huấn của từng tổ nhóm sinh kế; Tổ chức tập huấn cho từng mô hình sinh kế; Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện dự án... 

Hội thảo cũng đã nhận được các tham vấn ý kiến đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển kinh tế, trợ giúp xã hội nhằm hoàn thiện tài liệu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất