Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2021

Mở đầu cuốn tạp chí là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng: Về mặt tổ chức: Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức. Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm kỳ này mở đầu là bài viết “Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” của đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bài viết này đã luận giải sâu hơn về quan điểm xây dựng Đảng về đạo đức và giải pháp tập trung xây dựng Đảng về đạo đức gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ” của TS. Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Trong bài viết, tác giả đưa ra 5 giải pháp khẳng định để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ cần tiếp tục được đổi mới toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn và đạo đức cách mạng, gánh vác những trọng trách mà Đảng, Nhân dân giao phó.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Một số vấn đề về thi hành Điều lệ Đảng” của tác giả Hồng Văn. Từ thực tiễn Thái Bình trong việc triển khai thực hiện thi hành Điều lệ Đảng, tác giả đưa ra 4 nội dung cần làm tốt để thi hành Điều lệ Đảng được nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng.

Bài viết “Những vấn đề đặt ra khi thực hiện chính quyền đô thị” của tác giả Ngô Khiêm bàn về vấn đề thực hiện mô hình chính quyền đô thị ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Đi từ những thách thức mà 3 thành phố phải đối mặt, tác giả đưa ra 4 giải pháp để thực hiện tốt mô hình này nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh đô thị hóa nhanh ở nước ta.

Bài viết “Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ: Cách làm của Cao Bằng” của tác giả Đỗ Khánh Chi (Trường Đại học Phenikaa) cho độc giả thấy các cấp ủy ở Cao Bằng đã rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp theo là bài viết “Khởi sắc trong công tác cán bộ ở Lạng Sơn” của tác giả Phan Nam. Phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số là một nội dung quan trọng trong chiến lược cán bộ của Đảng. Vì thế, BTV Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Trong bài viết, tác giả đã cho người đọc thấy được chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh ngày càng được nâng lên sau 5 năm thực hiện Đề án. 

Bài viết “Hải Phòng đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý” của tác giả Thảo Nguyên cho bạn đọc thấy sự đổi mới trong việc thí điểm cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng của Hải Phòng thông qua thi tuyển. Việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý được Đảng bộ TP. Hải Phòng triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh, thu hút người có phẩm chất, năng lực tham gia đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Tây Ninh khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt đảng” của tác giả Đinh Dương. Bài viết đi từ thực trạng để tìm ra nguyên nhân vì sao đảng viên ở các chi bộ ấp, khu phố ở Tây Ninh bỏ sinh hoạt đảng dẫn đến bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng, từ đó đưa ra 6 giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kỳ này đăng bài viết “Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD): Đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng các công trình nhà ở xã hội” của tác giả Nguyễn Việt Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị). Tổng Công ty đã lựa chọn 2 dự án công trình nhà ở tiêu biểu là Công trình nhà ở xã hội CT-8 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội và dự án nhà ở xã hội Phước Long 01 nằm trong tổng thể Khu đô thị mới Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để hoàn thành đúng tiến độ và đã đón cư dân về sinh sống. Đây thực sự là nơi an cư lý tưởng cho những người dân có thu nhập thấp, những đối tượng chính sách xã hội về nhà ở.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này có bài viết “Nhìn lại việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội” của tác giả Nguyễn Thị Yến (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội). Bài viết đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, yếu kém và đề xuất, kiến nghị những vấn đề tiếp tục hoàn thiện nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Nâng cao kỹ năng của cán bộ làm công tác tiếp dân ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Bùi Hồng Quân (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh). Thực tế cho thấy làm tốt việc tiếp công dân sẽ góp phần kéo giảm các vụ khiếu nại, khiếu kiện, ngăn ngừa phát sinh các điểm “nóng” về an ninh trật tự tại địa phương. Vì thế, bài viết đã đưa ra những giải pháp để nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân để việc này đạt hiệu quả.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững đất nước” của Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank. Bài viết là cái nhìn tổng quát hơn 33 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của VietinBank. Những thành tựu và bước đi vượt bậc của VietinBank luôn gắn liều với sự lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng, từng bước khẳng định vai trò hàng đầu của mình trong Ngành Ngân hàng, là một trong những trụ cột của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng qua các thời kỳ.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này đăng bài viết “Khoa học phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng” của tác giả Quách Đình Hợi (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc phòng). Những năm qua, học và làm theo Bác Hồ ở đây luôn góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này có bài viết “Lại nghĩ về đánh giá cán bộ” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Từ những năm tháng gắn bó với nghề tổ chức, nhìn lại lịch sử đánh giá cán bộ trong quá khứ của ông cha, tác giả đưa ra những cảnh báo trong đánh giá cán bộ. Người làm nghề cần có con mắt xanh trong đánh giá cán bộ, không chỉ để nói không với những người “đỏ mà chưa chín”, mà còn và quan trọng hơn là để tiến cử những người “đỏ do đã chín”, thậm chí là tiến cử những người “rất chín mà không đỏ”.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này là bài viết “Quyết tâm chính trị” của tác giả Nhị Hà bàn về Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thay thế Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị. Quy định mới thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta, tạo bước đột phá mới nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này là bài viết “Những người lính Thủ khoa: Sống là để cống hiến” của tác giả Ngọc Anh viết về 3 người lính - đảng viên trẻ trong số 90 Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô được Thành ủy, UBND TP. Hà Nội tuyên dương năm 2021. Đó là Quách Anh Tuấn (Học viện Biên phòng), Trương Công Hòa (Trường Sỹ quan Đặc công) và Nguyễn Văn Sang (Trường Sỹ quan Chính trị).

Chuyên mục Sinh hoạt đảng kỳ này có bài viết “Trời đất cho ta một cái tài” của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ những ví dụ rất nhỏ, rất đời thường, nhà văn phê phán nạn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ hiện nay. Đồng thời, nhà văn khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn có các chế độ, chính sách để thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài.

Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này cung cấp cho bạn đọc thông tin “Đồng chí Trương Thị Mai kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” (P.V)

Chuyên mục Quốc tế số này đăng bài viết “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” của hai tác giả Nguyễn Văn Du - Nguyễn Thị Thúy (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2021).

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên…    

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2021, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất