Lắng nghe ý kiến từ bạn đọc

Luôn lắng nghe ý kiến từ bạn đọc, đó là tâm niệm, là tình cảm mà những người làm Tạp chí Xây dựng Đảng đã thực hiện. Có thể nói, trong suốt 47 năm qua, từ ngày ra số đầu tiên (8-1965), Tạp chí không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ sát yêu cầu bạn đọc... Từng bức thư tay, mỗi bản góp ý được vi tính, mọi thư điện tử và phản hồi của bạn đọc xa gần, trong và ngoài Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến với Toà soạn; các ý kiến của cán bộ, đảng viên đề cập về chất lượng, nội dung, hình thức, sự đáp ứng và bất cập của Tạp chí... nhân các buổi làm việc của cán bộ, phóng viên Tạp chí ở cơ sở; các góp ý trực tiếp trong các hội nghị, hội thảo đều trở thành những gợi ý, chỉ dẫn bổ ích với Tạp chí. Lắng nghe tiếng nói của bạn đọc đã trở thành một phần tất yếu trong phương pháp làm việc của Tạp chí Xây dựng Đảng, trong nhu cầu giao lưu giữa Tạp chí và bạn đọc, bạn đọc và Tạp chí.

Lắng nghe

Lắng nghe, Tạp chí đã thấy bạn đọc gợi cho Tạp chí rất nhiều và có thể nói là mọi vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng Tạp chí: những đề tài, những yêu cầu, những cách thức trong tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng. Như trong Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trên Tạp chí Xây dựng Đảng” vừa được tổ chức tại TP. Đà Nẵng trong những ngày cuối tháng 7-2012, TS. Nguyễn Văn Hào, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III phân tích về biểu hiện của suy thoái tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay; đề xuất một số giải pháp nhận diện những biểu hiện của nó và cách khắc phục. Đồng chí Trương Thị Mỹ Trang, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đã phân tích thực trạng và đưa ra 6 giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí Vũ Phụng Tiên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đắc Nông phản ánh thực trạng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài của tỉnh. Đồng chí Hồ Viết Bá, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế gửi đến Hội thảo tham luận về kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện nội dung, quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và đề xuất giải pháp đồng bộ để bố trí, lựa chọn đúng cán bộ. Đồng chí Trần Việt Thao (thaoviet2011@...) qua thư điện tử kiến nghị Tạp chí nên nghiên cứu về đổi mới nội dung hoạt động của HĐND cấp tỉnh sao cho phù hợp với điều kiện không thành lập HĐND cấp huyện, nâng cao chất lượng của BCH đảng bộ để có đủ khả năng lãnh đạo HĐND xã, thị trấn trong điều kiện không có HĐND huyện...

Đồng chí Bùi Văn Mùa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắc Nông nêu: Tạp chí Xây dựng Đảng nên chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài mang tính chính luận về công tác tổ chức xây dựng đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đồng chí Trần Danh Lân, Phó vụ trưởng Báo Nhân Dân gợi ý Tạp chí Xây dựng Đảng nên thành lập “nhóm cơ động” để tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), chú trọng các chuyên mục tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình; lắng nghe, tiếp nhận phản hồi của bạn đọc...

Chia sẻ về vấn đề làm thế nào để Tạp chí Xây dựng Đảng có sức thu hút bạn đọc nhiều hơn, đồng chí Ngô Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam nhấn mạnh, Tạp chí cần phát huy lợi thế là cơ quan nghiên cứu, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng, Xây dựng Đảng điện tử cần cập nhật thông tin thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tạp chí cần đổi mới hình thức, có nhiều ảnh minh hoạ, ảnh phóng sự mang hơi thở cuộc sống. Trang bìa nên đa dạng hơn. Đồng chí Trương Thị Bạch Yến, giảng viên khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III cho rằng, Tạp chí phải xác định rõ yêu cầu của bạn đọc, những vấn đề bạn đọc muốn tìm hiểu, muốn tìm trên từng số tạp chí... Nên ngay từ trang bìa phải có ý nghĩa sâu sắc, tiếp theo là tít bài phải hấp dẫn; thông tin phải mới, sâu, có tác dụng nâng tầm tri thức cho bạn đọc. Tạp chí nên lôi cuốn những cộng tác viên từ cơ sở viết bài giúp cho nội dung mỗi số tạp chí thêm đa thanh. Xây dựng Đảng in và điện tử phải là diễn đàn để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ suy nghĩ, trao đổi ý kiến và nên có những khảo sát về hiệu quả tuyên truyền, có phần dành cho độc giả bày tỏ quan điểm, thái độ, sự yêu thích, từ đó có sự điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

Và thấu hiểu

Tạp chí đã và sẽ tiếp tục lắng nghe, đi sâu tìm hiểu những đề tài, những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay mà bạn đọc gợi ý, những giải pháp, kinh nghiệm từ thực tiễn các tỉnh, thành phố trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ mà bạn đọc đã giới thiệu để xây dựng thành kế hoạch triển khai trên từng số, từng chuyên mục.

Các ý kiến, góp ý - những lời tâm huyết của các đồng chí ở các ban tổ chức, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy về xây dựng đảng, các cơ sở đào tạo lý luận chính trị, cán bộ ở các xã, phường, thị trấn... vừa ghi nhận vừa đòi hỏi Tạp chí Xây dựng Đảng phải luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương và thực tiễn công tác của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng để tuyên truyền, hướng dẫn, để thực hiện tốt vai trò là diễn đàn về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Theo lời bạn đọc, Tạp chí Xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức nhằm nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn, tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu... để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu ngày càng sâu rộng hiện nay. Phóng viên, biên tập viên Tạp chí luôn bám sát thực tiễn cuộc sống, những hoạt động nhiều mặt của các cấp ủy, tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ đảng viên, những vấn đề bạn đọc quan tâm để có những bài viết chất lượng cao, đúng định hướng, giàu tính thuyết phục, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn, nhất là những tin, bài liên quan đến nghiệp vụ công tác xây dựng đảng. Trong thời gian tới, cả tạp chí in và điện tử sẽ chú trọng hơn việc phản ánh những cách làm hay, mô hình tốt, gương điển hình ở các địa phương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và các nghị quyết của Đảng.

Những lời tâm huyết, chân tình của bạn đọc về công tác tổ chức xây dựng đảng, về những đề tài, vấn đề cần đề cập trên Tạp chí đã giúp Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên bổ khuyết những mặt còn yếu, tiếp tục phát huy mặt mạnh, nâng cao chất lượng từng số tạp chí. Bằng các chuyên mục như “Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm”, “Sinh hoạt đảng”, “ý kiến đảng viên”... Tạp chí sẽ đặt ra những vấn đề đang được cán bộ, đảngviên và xã hội quan tâm, tìm tòi giới thiệu những bài học, những kinh nghiệm, để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.

Cùng với việc tổ chức các bài viết của phóng viên, các cộng tác viên, trân trọng, nâng niu từng tin, bài tự bạn đọc viết và gửi đến, Tạp chí sẽ tăng cường đặt bài các nhà lãnh đạo và quản lý có uy tín, nhất là lãnh đạo các ban tổ chức và ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy để giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, nét mới của từng nơi. Với trách nhiệm cao trong công tác đảng, trong thực hiện trách nhiệm cấp ủy viên, những bài viết của những tác giả vừa là người lãnh đạo, vừa là cộng tác viên của tạp chí thường là những bài viết vừa mang tính lý luận, vừa hàm chứa nội dung thực tiễn, là những đóng góp rất có ý nghĩa trong việc làm rõ hơn cơ sở khoa học các vấn đề mới mà nghị quyết của Đảng và cuộc sống đặt ra, 

Được bạn đọc quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu, Tạp chí Xây dựng Đảng sẽ tiếp tục lắng nghe, trân trọng các ý kiến để đổi mới mình, để ngày càng đáp ứng sát yêu cầu của bạn đọc, xứng đáng hơn nữa với ghi nhận của bạn đọc: Tạp chí Xây dựng Đảng là “nhà tư vấn”, người đồng hành, “cẩm nang” của những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng.

Thuỷ Anh

Phản hồi (1)

quanghuy 17/08/2012

Mot bai viet da tong hop duoc nhieu y kien cua ban doc. Thiet nghi do la cach de tri an ban doc cua tap chi cac ban... Va dac biet toi rat thich hai tit nho: lang nghe va thau hieu. Cam on cac ban nhe!

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất